Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozowanie zmian w rozwoju muzycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35DZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie zmian w rozwoju muzycznym
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewicka
Prowadzący grup: Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K-W08

K-W09

K-W14

K-U11

K-U13

K-U14

K-KU4

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwolińska
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Opisuje za pomocą odpowiedniej terminologii rozwój muzyczny człowieka. Charakteryzuje procedury związane z rozwojem audiacji wstępnej i właściwej (K_W01; K_W06).

W02 - Rozpoznaje etapy rozwoju muzycznego ucznia i wskazuje rodzaje kompensacyjnych oddziaływań dydaktycznych (K_W03; K_W08).

W03 - Zna podstawowe założenia teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (K_W01; K_W06).


W zakresie umiejętności student:

U01 - Planuje i realizuje działania dydaktyczne w różnych grupach wiekowych (K_U04; K_U22).

U02 - Kieruje pracą zespołu klasowego, posługuje się narzędziami monitorowania i kontroli przebiegu procesu uczenia się muzyki (K_U04).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K-W01 - Rozumie specyfikę i odmienność podejścia dydaktycznego opartego na teorii uczenia się muzyki w porównaniu z innymi koncepcjami rozwijania aktywności muzycznej (K_01).

K)2 - Wykazuje otwartość i chęć aktywnego uczestnictwa w projektach artystycznych, docenia znaczenie edukacji muzycznej, uznając konieczność sekwencyjnego i systematycznego oddziaływania od wczesnego dzieciństwa (K_02).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Cele przedmiotu:

C1 – Sformułowanie systematycznej i wykonalnej strategii uczenia się muzyki poprzez audiację, konkurencyjnej wobec obowiązujących praktyk edukacyjnych;

C2 - Praktyczne działania pedagogiczne odnoszące się do analitycznych aspektów tworzenia strategii uczenia się muzyki poprzez audiację.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

społecznych określają, że student:

1. Posiada wiedzę o:

a) różnych formach aktywności muzycznej człowieka rozwijanej w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację;

b) sposobach rozwijania kreatywności i innowacyjności w edukacji muzycznej.

2. Posiada umiejętności:

a) praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z teorii uczenia się muzyki do sformułowania strategii rozwoju audiacji;

b) łączenia teorii z praktyką w edukacji muzycznej.

3. Posiada kompetencje do:

a) formułowania modelu biznesowego kształcenia muzycznego;

b) realizowania stworzonej strategii rozwoju audiacji i jej odnawiania.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.