Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka gry na instrumentach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35MGI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka gry na instrumentach
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bonna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna
Prowadzący grup: Beata Bonna
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – posiada wiedzę na temat metodyki zespołowej nauki gry na flecie prostym w oparciu o teorię E.E. Gordona na etapie wczesnej edukacji [K_W12].


W zakresie umiejętności student:

U01 – posiada podstawowe umiejętności wymagane do prowadzenia działalności dydaktycznej w oparciu o ekspresję muzyczną z elementami metodyki gry na flecie prostym i operowania znajomością rozwiązań (teoretyczno-metodycznych) w pracy z dzieckiem [K_U22; K_U25].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - odpowiedzialnie projektuje i realizuje indywidualne oraz zespołowe działania dydaktyczne (szczególnie uwzględniające formę gry na instrumencie szkolnym) w odniesieniu do specyfiki pracy na etapie wczesnej edukacji [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o ogólnej specyfice zapisu muzycznego.

Posiada podstawowe umiejętności rozumienia i odtwarzania muzyki (głównie w formach percepcyjnych i wykonawczych).

Posiada kompetencje do samodzielnego i zespołowego doskonalenia w zakresie praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna
Prowadzący grup: Beata Bonna
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – posiada wiedzę na temat metodyki zespołowej nauki gry na flecie prostym w oparciu o teorię E.E. Gordona na etapie wczesnej edukacji [K_W12].


W zakresie umiejętności student:

U01 – posiada podstawowe umiejętności wymagane do prowadzenia działalności dydaktycznej w oparciu o ekspresję muzyczną z elementami metodyki gry na flecie prostym i operowania znajomością rozwiązań (teoretyczno-metodycznych) w pracy z dzieckiem [K_U22; K_U25].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - odpowiedzialnie projektuje i realizuje indywidualne oraz zespołowe działania dydaktyczne (szczególnie uwzględniające formę gry na instrumencie szkolnym) w odniesieniu do specyfiki pracy na etapie wczesnej edukacji [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o ogólnej specyfice zapisu muzycznego.

Posiada podstawowe umiejętności rozumienia i odtwarzania muzyki (głównie w formach percepcyjnych i wykonawczych).

Posiada kompetencje do samodzielnego i zespołowego doskonalenia w zakresie praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.