Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wczesnego nauczania muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35MNM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wczesnego nauczania muzyki
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Gawryłkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Gawryłkiewicz
Prowadzący grup: Mirosława Gawryłkiewicz
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Zna podstawowe terminy związane z dydaktyką rytmiki (w tym rozumie znaczenie ruchu w procesie wielostronnego rozwoju dziecka i zna prawidłowości rozwoju ruchowego w świetle teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona) [K_W02];

W02 - Zna wybrane koncepcje edukacji muzycznej i możliwości ich zastosowania w edukacji muzycznej dzieci, rozumie znaczenie i rolę metodyki działań nauczyciela edukacji elementarnej w zakresie aktywności muzyczno-ruchowej [K_W12].


W zakresie umiejętności student:

U01 – posługuje się wybranymi rozwiązaniami (w tym pojęciami) teoretycznymi (teorii E.E. Gordona) w realizacji zadań nauczania muzyki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej [K_U03].

U02 - potrafi, w oparciu o poznane i sprawdzone metody i praktyki umuzykalniania, kształtować poczucie rytmu dziecka w wieku od 0-10 roku życia; rozwijać swobodny, płynny ruch z uwzględnieniem masy (waga), przestrzeni, przepływu i czasu [K_U07];

U03– potrafi animować i stymulować aktywność dziecięcą w zakresie muzycznych form aktywności (odtwórczej i twórczej) [K_U10].

U04 - potrafi realizować podstawowe formy aktywności muzycznej (zwłaszcza śpiewu i ruchu przy muzyce) we wczesnej dydaktyce ekspresji muzycznej [K_U22].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - potrafi właściwie i odpowiedzialnie projektować i realizować działania własne w pracy z dziećmi [K_K07].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

Posiada wiedzę o:

- podstawowych zasadach muzyki (na poziomie wykształcenia podstawowego)

- podstawowych formach aktywności muzycznej

Posiada umiejętności:

- dzielenia się wiedzą

- logicznego myślenia i mówienia

- podstawowej formy aktywności muzycznej (wokalnej, instrumentalnej)

Posiada kompetencje do:

- komunikowania się z ludźmi i tworzenia oraz rozumienia tekstów w różnych formach przekazu

- samooceny własnych umiejętności muzycznych


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna
Prowadzący grup: Beata Bonna
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania muzyki w oparciu o teorię uczenia się muzyki E.E. Gordona (K_W02)

W02 –posiada wiedzę na temat sekwencyjnych działań w kolejności uczenia się muzyki w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i

wczesnoszkolnym (K_W12).

W zakresie umiejętności student:

U01 – posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w celu diagnozowania etapu rozwoju muzycznego dziecka oraz

podejmowania i realizowania odpowiednich działań związanych ze wspieraniem jego dalszego rozwoju (K_U03)

U02 - posiada umiejętności oceny zastosowanych oddziaływań wynikających z teorii uczenia się muzyki w realizacji treści programowych

(K_U07)

U03 - posiada umiejętności pobudzania i wspierania uczniów do samodzielnego rozwoju w zakresie doskonalenia zdolności do uczenia

się muzyki oraz umiejętności animowania zajęć (prac, zadań edukacyjnych) w tym zakresie (K_U10)

U04 – posiada umiejętności włączenia i dostosowywania realizacji programu sekwencyjnego nauczania muzyki do możliwości i potrzeb

systemu zintegrowanego kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (K_U22).

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - jest przygotowany do praktycznej realizacji zawodu w zakresie zadań związanych z nauczaniem muzyki według teorii E.E. Gordona

(K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

Posiada wiedzę o:

- podstawowych zasadach muzyki (na poziomie wykształcenia podstawowego)

- podstawowych formach aktywności muzycznej

Posiada umiejętności:

- dzielenia się wiedzą

- logicznego myślenia i mówienia

- podstawowej formy aktywności muzycznej (wokalnej, instrumentalnej)

Posiada kompetencje do:

- komunikowania się z ludźmi i tworzenia oraz rozumienia tekstów w różnych formach przekazu

- samooceny własnych umiejętności muzycznych


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.