Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomiar i wartościowanie w muzyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35PWM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomiar i wartościowanie w muzyce
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwolińska
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Opisuje za pomocą odpowiedniej terminologii problematykę rozwoju muzycznego człowieka na różnych etapach edukacji i wyjaśnia dylematy związane z prowadzeniem badań diagnostycznych w tym zakresie (K_W08; K_W10; K_W16).

W02 - Rozpoznaje i diagnozuje nieprawidłowości w rozwoju muzycznym dziecka (ucznia) i wskazuje odpowiednie rodzaje kompensacyjnych oddziaływań dydaktycznych (K_W08; K_W10; K_W16).

W03 – posiada podstawowe zasady etyki zawodowej prowadzenia oddziaływań pedagogicznych w zakresie wczesnej edukacji muzycznej (K_W15).


W zakresie umiejętności student:

U01 - Formułuje i rozwiązuje problemy badawcze związane z procesem rozwoju audiacji (K_U05; K_U17).

U02 – Obserwuje i wnioskuje zdarzenia i sytuacje związane z prowadzoną działalnością pedagogiczną (K_U01; K_U05; K_U17).

U03 - Posługuje się narzędziami (w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych) monitorowania, kontroli i analizy przebiegu procesu uczenia się muzyki (K_U01; K_U17; K_U18).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - Wykazuje rozumienie specyfiki podejścia badawczego opartego na teorii uczenia się muzyki (K_K05; K_K07).

K02 - Wykazuje otwartość i aktywnie uczestniczy w badaniach dotyczących osiągnięć muzycznych; przewodzi i kieruje zespołami badawczymi skupionymi na rozwoju muzycznym (K_K01; K_K05; K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o sposobach:

a) pomiaru różnych form aktywności muzycznej człowieka;

b) opisu gromadzonych danych empirycznych; wartościowania osiągnięć muzycznych uczniów..

Posiada umiejętności praktycznego:

a) wykorzystania wiedzy metodologicznej w edukacji muzycznej, formułowania opinii oraz krytycznego analizowania wyników badań w różnych rodzajach aktywności muzycznej;

b) włączania zdobytej na podstawie badań wiedzy do praktyki w celu

podniesienia jakości i skuteczności procesu kształcenia muzycznego;

rozwiązywania konkretnych problemów w zakresie edukacji muzycznej.

Posiada kompetencje do:

a) pracy badawczej w grupach (zespołach) realizujących cele artystyczne

w zakresie muzyki;

b) kierowania zespołami badawczymi; przekazywania wyników badań

dotyczących rozwoju muzycznego człowieka poprzez audiację.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwolińska
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Opisuje za pomocą odpowiedniej terminologii problematykę rozwoju muzycznego człowieka na różnych etapach edukacji i wyjaśnia dylematy związane z prowadzeniem badań diagnostycznych w tym zakresie (K_W08; K_W10; K_W16).

W02 - Rozpoznaje i diagnozuje nieprawidłowości w rozwoju muzycznym dziecka (ucznia) i wskazuje odpowiednie rodzaje kompensacyjnych oddziaływań dydaktycznych (K_W08; K_W10; K_W16).

W03 – posiada podstawowe zasady etyki zawodowej prowadzenia oddziaływań pedagogicznych w zakresie wczesnej edukacji muzycznej (K_W15).


W zakresie umiejętności student:

U01 - Formułuje i rozwiązuje problemy badawcze związane z procesem rozwoju audiacji (K_U05; K_U17).

U02 – Obserwuje i wnioskuje zdarzenia i sytuacje związane z prowadzoną działalnością pedagogiczną (K_U01; K_U05; K_U17).

U03 - Posługuje się narzędziami (w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych) monitorowania, kontroli i analizy przebiegu procesu uczenia się muzyki (K_U01; K_U17; K_U18).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - Wykazuje rozumienie specyfiki podejścia badawczego opartego na teorii uczenia się muzyki (K_K05; K_K07).

K02 - Wykazuje otwartość i aktywnie uczestniczy w badaniach dotyczących osiągnięć muzycznych; przewodzi i kieruje zespołami badawczymi skupionymi na rozwoju muzycznym (K_K01; K_K05; K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o sposobach:

a) pomiaru różnych form aktywności muzycznej człowieka;

b) opisu gromadzonych danych empirycznych; wartościowania osiągnięć muzycznych uczniów..

Posiada umiejętności praktycznego:

a) wykorzystania wiedzy metodologicznej w edukacji muzycznej, formułowania opinii oraz krytycznego analizowania wyników badań w różnych rodzajach aktywności muzycznej;

b) włączania zdobytej na podstawie badań wiedzy do praktyki w celu

podniesienia jakości i skuteczności procesu kształcenia muzycznego;

rozwiązywania konkretnych problemów w zakresie edukacji muzycznej.

Posiada kompetencje do:

a) pracy badawczej w grupach (zespołach) realizujących cele artystyczne

w zakresie muzyki;

b) kierowania zespołami badawczymi; przekazywania wyników badań

dotyczących rozwoju muzycznego człowieka poprzez audiację.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.