Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bonna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Filipiak
Prowadzący grup: Mariusz Cichosz, Paweł Trzos, Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada wiedzę:

W01. o specyfice działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) nauczyciela oraz ich prawidłowości i zakłóceń w obszarze wczesnej edukacji, w szczególności nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, badacza codzienności edukacyjnej (K_W04)

W02. na temat etyki, specyfiki i profesjonalizmu zawodu nauczyciela (K_W15)

Student:

U01. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04)

U02. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności badawczej i edukacyjnej (K_U12)

U03. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, analizowania, wnioskowania i krytycznego przetwarzania informacji i materiałów oraz dokonywania ich prezentacji i autoprezentacji(K_U24)

Student:

K01. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka (K_K04)

K02. odpowiedzialnie przygotowuje projekt badaczy, projektuje i wykonuje plan badawczy i związane z nim działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

1. Identyfikuje źródła teoretyczne (kontekst) wybranego problemu, wybiera i porządkuje definiowane kategorie pojęciowe zgodnie z obraną tematyką seminarium i kierunkiem studiów;

2. Rozumie poszczególne etapy postępowania badawczego, odnosi do własnego projektu badawczego;

3. Posiada umiejętność analitycznego i uogólniającego stylu myślenia;

4. Operuje specjalistycznym językiem naukowym w opracowaniu projektu/koncepcji własnych badań, konstruuje problemy, definiuje zmienną i jej wskaźniki, dobiera metodę do sytuacji problemowej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bonna, Monika Lewicka, Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Beata Bonna, Monika Lewicka, Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada wiedzę:

W01. o specyfice działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) nauczyciela oraz ich prawidłowości i zakłóceń w obszarze wczesnej edukacji, w szczególności nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, badacza codzienności edukacyjnej (K_W04)

W02. na temat etyki, specyfiki i profesjonalizmu zawodu nauczyciela (K_W15)

Student:

U01. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04)

U02. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności badawczej i edukacyjnej (K_U12)

U03. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, analizowania, wnioskowania i krytycznego przetwarzania informacji i materiałów oraz dokonywania ich prezentacji i autoprezentacji(K_U24)

Student:

K01. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka (K_K04)

K02. odpowiedzialnie przygotowuje projekt badaczy, projektuje i wykonuje plan badawczy i związane z nim działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

1. Identyfikuje źródła teoretyczne (kontekst) wybranego problemu, wybiera i porządkuje definiowane kategorie pojęciowe zgodnie z obraną tematyką seminarium i kierunkiem studiów;

2. Rozumie poszczególne etapy postępowania badawczego, odnosi do własnego projektu badawczego;

3. Posiada umiejętność analitycznego i uogólniającego stylu myślenia;

4. Operuje specjalistycznym językiem naukowym w opracowaniu projektu/koncepcji własnych badań, konstruuje problemy, definiuje zmienną i jej wskaźniki, dobiera metodę do sytuacji problemowej.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.