Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tańce dla dzieci i improwizacje ruchowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35TIR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tańce dla dzieci i improwizacje ruchowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosława Gawryłkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Gawryłkiewicz
Prowadzący grup: Mirosława Gawryłkiewicz
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Zna podstawowe terminy związane z dydaktyką rytmiki, rozumie znaczenie ruchu w procesie wielostronnego rozwoju dziecka, zna prawidłowości rozwoju ruchowego w świetle teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona [K_W02];

W02 - Zna wybrane koncepcje edukacji muzycznej i możliwości ich zastosowania w edukacji muzycznej dzieci w zakresie ruchu, rozumie znaczenie i rolę metodyki działań nauczyciela edukacji elementarnej w zakresie aktywności muzyczno ruchowej [K_W12];


W zakresie umiejętności student:

U01 – Potrafi, w oparciu o poznane i sprawdzone metody i praktyki umuzykalniania, kształtować poczucie rytmu dziecka w wieku od 0-10 roku życia; rozwijać swobodny, płynny ruch z uwzględnieniem masy (waga), przestrzeni, przepływu i czasu [K_U07];

U02 - Potrafi rozwijać twórczą aktywność dziecka z wykorzystaniem różnych form ruchu (kształtowanie zdolności do improwizowania ruchu przy muzyce, wyrażanie poprzez ruch emocji); wykorzystuje wyobraźnię i intuicję w działaniach muzycznych z dzieckiem [K_U21].

U03 – Potrafi kształtować i rozwijać ekspresję muzyczną (z wykorzystaniem form ruchowych) w projektach i działaniach w grupie [K_U25].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - Potrafi pracować refleksyjnie i odpowiedzialnie projektować i realizować działania indywidualne oraz w zespole z dziećmi (w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym) [K_K08].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencjispołecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o:

a) sposobach rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych dziecka w zakresie ruchu;

b) sposobach włączania edukacji muzycznej w system kształcenia zintegrowanego;

Posiada umiejętności:

- praktycznego realizowania różnych form umuzykalniania;

- stosowania zdobytej wiedzy w ćwiczeniach z improwizacji ruchu.

Posiada kompetencje do:

- kierowania rozwojem ruchowym przy muzyce w grupach dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym;

- kierowania rozwojem ruchowym przy muzyce w klasach I-III szkoły ogólnokształcącej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Anna Wójcik
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Zna podstawowe terminy związane z dydaktyką rytmiki, rozumie znaczenie ruchu w procesie wielostronnego rozwoju dziecka, zna prawidłowości rozwoju ruchowego w świetle teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona [K_W02];

W02 - Zna wybrane koncepcje edukacji muzycznej i możliwości ich zastosowania w edukacji muzycznej dzieci w zakresie ruchu, rozumie znaczenie i rolę metodyki działań nauczyciela edukacji elementarnej w zakresie aktywności muzyczno ruchowej [K_W12];


W zakresie umiejętności student:

U01 – Potrafi, w oparciu o poznane i sprawdzone metody i praktyki umuzykalniania, kształtować poczucie rytmu dziecka w wieku od 0-10 roku życia; rozwijać swobodny, płynny ruch z uwzględnieniem masy (waga), przestrzeni, przepływu i czasu [K_U07];

U02 - Potrafi rozwijać twórczą aktywność dziecka z wykorzystaniem różnych form ruchu (kształtowanie zdolności do improwizowania ruchu przy muzyce, wyrażanie poprzez ruch emocji); wykorzystuje wyobraźnię i intuicję w działaniach muzycznych z dzieckiem [K_U21].

U03 – Potrafi kształtować i rozwijać ekspresję muzyczną (z wykorzystaniem form ruchowych) w projektach i działaniach w grupie [K_U25].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - Potrafi pracować refleksyjnie i odpowiedzialnie projektować i realizować działania indywidualne oraz w zespole z dziećmi (w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym) [K_K08].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencjispołecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o:

a) sposobach rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych dziecka w zakresie ruchu;

b) sposobach włączania edukacji muzycznej w system kształcenia zintegrowanego;

Posiada umiejętności:

- praktycznego realizowania różnych form umuzykalniania;

- stosowania zdobytej wiedzy w ćwiczeniach z improwizacji ruchu.

Posiada kompetencje do:

- kierowania rozwojem ruchowym przy muzyce w grupach dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym;

- kierowania rozwojem ruchowym przy muzyce w klasach I-III szkoły ogólnokształcącej.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.