Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria uczenia się muzyki według E.E. Gordona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35TUG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria uczenia się muzyki według E.E. Gordona
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwolińska
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Opisuje za pomocą odpowiedniej terminologii rozwój muzyczny człowieka od urodzenia do dorosłości; Charakteryzuje procedury związane z rozwojem audiacji wstępnej i właściwej (K_W01; K_W06);

W02 - Rozpoznaje prawidłowe i nieprawidłowe etapy w rozwoju muzycznym dziecka (ucznia) i wskazuje rodzaje kompensacyjnych oddziaływań dydaktycznych (K_W03; K_W08).

W03 – Zna podstawowe założenia teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (K_W01; K_W06).


W zakresie umiejętności student:

U01 - Planuje i realizuje działania dydaktyczne w różnych grupach wiekowych adekwatnie do zróżnicowanego, indywidualnego poziomu uzdolnień muzycznych (K_U02; K_U04; K_U22);

U02 - Kieruje pracą zespołu klasowego; Posługuje się (samodzielnie i właściwie) narzędziami monitorowania i kontroli przebiegu procesu uczenia się muzyki (K_U04).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - Rozumie specyfikę i odmienność podejścia dydaktycznego opartego na teorii uczenia się muzyki w porównaniu z innymi koncepcjami rozwijania aktywności muzycznej (wykazuje gotowość intelektualną, emocjonalną i moralną do przyjęcia odpowiedzialności za rozwój muzyczny wychowanka w pracy zawodowej) (K_K01);

K02 - Wykazuje otwartość i chęć aktywnego uczestnictwa w projektach artystycznych; Docenia znaczenie edukacji muzycznej, uznając konieczność sekwencyjnego i systematycznego oddziaływania od wczesnego dzieciństwa (K_K02).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

społecznych określają, że student:

1. Posiada wiedzę o:

a) różnych formach aktywności muzycznej człowieka, metodach, technikach i narzędziach opisu (poszukiwania danych);

b) sposobach modelowania zachowań muzycznych i zachodzących w nich procesach; identyfikowaniu prawidłowości nimi rządzących.

2. Posiada umiejętności:

a) praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z teorii uczenia się muzyki, poszerzonej o własne opinie oraz krytyczny dobór danych i metod analizy różnych rodzajów aktywności muzycznej;

b) wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,

poszerzonej o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności;

samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów

i przeprowadzania procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

3. Posiada kompetencje do:

a) aktywnego uczestnictwa w grupach (zespołach) realizujących cele artystyczne w zakresie muzyki; kierowania zespołami i proponowania odpowiednich programów;

b) komunikowania się z otoczeniem, przekazywania podstawowej wiedzy na temat rozwoju muzycznego człowieka poprzez audiację, samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz brania odpowiedzialności za powierzone zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zwolińska
Prowadzący grup: Ewa Zwolińska
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - Opisuje za pomocą odpowiedniej terminologii rozwój muzyczny człowieka od urodzenia do dorosłości; Charakteryzuje procedury związane z rozwojem audiacji wstępnej i właściwej (K_W01; K_W06);

W02 - Rozpoznaje prawidłowe i nieprawidłowe etapy w rozwoju muzycznym dziecka (ucznia) i wskazuje rodzaje kompensacyjnych oddziaływań dydaktycznych (K_W03; K_W08).

W03 – Zna podstawowe założenia teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (K_W01; K_W06).


W zakresie umiejętności student:

U01 - Planuje i realizuje działania dydaktyczne w różnych grupach wiekowych adekwatnie do zróżnicowanego, indywidualnego poziomu uzdolnień muzycznych (K_U02; K_U04; K_U22);

U02 - Kieruje pracą zespołu klasowego; Posługuje się (samodzielnie i właściwie) narzędziami monitorowania i kontroli przebiegu procesu uczenia się muzyki (K_U04).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - Rozumie specyfikę i odmienność podejścia dydaktycznego opartego na teorii uczenia się muzyki w porównaniu z innymi koncepcjami rozwijania aktywności muzycznej (wykazuje gotowość intelektualną, emocjonalną i moralną do przyjęcia odpowiedzialności za rozwój muzyczny wychowanka w pracy zawodowej) (K_K01);

K02 - Wykazuje otwartość i chęć aktywnego uczestnictwa w projektach artystycznych; Docenia znaczenie edukacji muzycznej, uznając konieczność sekwencyjnego i systematycznego oddziaływania od wczesnego dzieciństwa (K_K02).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

społecznych określają, że student:

1. Posiada wiedzę o:

a) różnych formach aktywności muzycznej człowieka, metodach, technikach i narzędziach opisu (poszukiwania danych);

b) sposobach modelowania zachowań muzycznych i zachodzących w nich procesach; identyfikowaniu prawidłowości nimi rządzących.

2. Posiada umiejętności:

a) praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z teorii uczenia się muzyki, poszerzonej o własne opinie oraz krytyczny dobór danych i metod analizy różnych rodzajów aktywności muzycznej;

b) wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,

poszerzonej o krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności;

samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów

i przeprowadzania procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.

3. Posiada kompetencje do:

a) aktywnego uczestnictwa w grupach (zespołach) realizujących cele artystyczne w zakresie muzyki; kierowania zespołami i proponowania odpowiednich programów;

b) komunikowania się z otoczeniem, przekazywania podstawowej wiedzy na temat rozwoju muzycznego człowieka poprzez audiację, samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz brania odpowiedzialności za powierzone zadania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.