Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do improwizacji wokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35WIW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do improwizacji wokalnej
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Gawryłkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Gawryłkiewicz
Prowadzący grup: Miłosz Gawryłkiewicz
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania muzyki w oparciu o studium teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona oraz w zakresie krytycznej analizy stylu muzycznego [K_W19].


W zakresie umiejętności student:

U01 – posiada umiejętności organizowania akompaniamentów do piosenek dziecięcych z uwzględnieniem grupowych form pracy z dziećmi oraz wykorzystania wiedzy teoretycznej w celu diagnozowania, realizowania i kierowania działaniami związanymi z rozwojem muzycznym uczniów [K_U09].

U02 – potrafi analizować działania oparte na eksperymentowaniu i improwizowaniu wokalnym w zakresie realizacji tonalności i metrum [K_U14].

U03 - potrafi projektować sytuacje oparte na improwizowaniu muzyki głosem jako innowacyjnej formy wypowiadania się w muzyce i związanej z tym krytycznej oceny zastosowanych materiałów, oddziaływań, zaplecza dydaktycznego (instrumentarium). Wykorzystuje i przetwarza rozwiązania i racje teorii uczenia się muzyki w realizacji treści programowych [K_U21; K_U24].

U04 - posiada umiejętności stymulowania spontanicznej ekspresji muzycznej dziecka związanej z rozwojem jego umiejętności swobodnego wypowiadania się za pomocą muzyki [K_U25].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - jest świadomy specyfiki praktycznej realizacji zindywidualizowanych zadań związanych z nauczaniem muzyki według teorii E.E. Gordona (w zakresie tworzenia muzyki bez wcześniejszego przygotowania, sztuki jednoczesnego wykonywania i tworzenia, improwizacji wokalnej jako formy wypowiadania się) [K_K03],

K02 – wykazuje się odpowiedzialnością w trakcie realizowanych zadań dydaktycznych [K_K08].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o podstawowych zasadach muzyki

Posiada umiejętności:

- dzielenia się wiedzą

- logicznego myślenia i mówienia

- swobodnie operuje głosem śpiewu

Posiada kompetencje do:

- komunikowania się z ludźmi i tworzenia oraz rozumienia tekstów w różnych formach przekazu

- samooceny postaw muzycznych (poziomu, rodzaju aktywności)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Gawryłkiewicz
Prowadzący grup: Miłosz Gawryłkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.