Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat wczesnego umuzykalniania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35WWU-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat wczesnego umuzykalniania
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Gawryłkiewicz
Prowadzący grup: Mirosława Gawryłkiewicz
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – posiada wiedzę o specyfice, prawidłowości i zakłóceniach realizacji komunikowania się podmiotów edukacyjnych w zakresie optymalizacji wczesnej edukacji muzycznej (realizacji celów, form i treści) zarówno w obszarze nieformalnym jak i formalnym [K_W04].

W02– posiada wiedzę o działalności pedagogicznej (w tym aplikacyjnej) i badawczo-rozwojowej placówek oświatowych współpracujących z Katedrą Pedagogiki Muzyki w zakresie diagnozy i realizacji problemów umuzykalniania na trzech etapach (żłobek, przedszkole, szkoła) [K_W10].


W zakresie umiejętności student:

U01 – potrafi obserwować sytuacje pedagogiczne i opisywać je posługując się pojęciami wiedzy teoretycznej (teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona), diagnozować i projektować sytuacje zadaniowe w tym zakresie [K_U01].

U02- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (w zakresie GTML) w celu diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z praktycznym kierowaniem rozwojem muzycznym dziecka w oparciu o repertuar i koncepcję teoretyczną (w tym narzędzia diagnostyczne) E.E. Gordona [K_U03].

U03 – obserwuje, rozpoznaje, diagnozuje i analizuje sytuacje uczniów dotyczące indywidualnych potrzeb rozwijania zdolności uczenia się muzyki; kieruje się konkretnymi (teoretycznymi) racjami wnioskowania w muzyce [K_U05].

U04–potrafi korzystać z dorobku badań nad umuzykalnianiem dziecka i w oparciu o poznane fakty empiryczne ocenić przydatność tradycyjnych i nowych procedur (metod, form, narzędzi) w projektowaniu muzycznych zadań rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [K_U07].

U05 – analizuje i wskazuje obszary działań (umuzykalniania) wymagające dalszej diagnozy i modyfikacji; potrafi w tym celu eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne w nauczaniu muzyki [K_U14].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 – dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności analityczne w trakcie realizowania muzycznych działań pedagogicznych [K_K01].

K02 - wykazuje cechy refleksyjnego praktyka w ewaluacji i dostosowaniu własnych działań do zmieniających się okoliczności w procesie rozwiązywania problemów umuzykalniania [K_K04].

K03 – odpowiedzialnie i z troską o profesjonalizm potrafi zorganizować (zaprojektować, realizować i opisać) działania pedagogiczne w zakresie wczesnego umuzykalniania [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o:

- Sposobach kierowania rozwojem muzycznym dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona;

- Systemie oświatowym i działalności opiekuńczej w Polsce;

- Możliwościach włączania edukacji muzycznej w system kształcenia zintegrowanego;

- Podstawach teoretycznych muzyki (w tym znajomości podstawowych pojęć teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona).

Posiada umiejętności:

- Kierowania rozwojem muzycznym dziecka według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona;

- Rozwijania uzdolnień i umiejętności muzycznych dziecka;

- Przeprowadzania diagnozy uzdolnień muzycznych dziecka.

Posiada kompetencje do:

- Odpowiedzialnego realizowania edukacji muzycznej na poszczególnych etapach kształcenia;

- Organizowania i realizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

- Twórczego rozwiązywania problemów.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Anna Wójcik
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 – posiada wiedzę o specyfice, prawidłowości i zakłóceniach realizacji komunikowania się podmiotów edukacyjnych w zakresie optymalizacji wczesnej edukacji muzycznej (realizacji celów, form i treści) zarówno w obszarze nieformalnym jak i formalnym [K_W04].

W02– posiada wiedzę o działalności pedagogicznej (w tym aplikacyjnej) i badawczo-rozwojowej placówek oświatowych współpracujących z Katedrą Pedagogiki Muzyki w zakresie diagnozy i realizacji problemów umuzykalniania na trzech etapach (żłobek, przedszkole, szkoła) [K_W10].


W zakresie umiejętności student:

U01 – potrafi obserwować sytuacje pedagogiczne i opisywać je posługując się pojęciami wiedzy teoretycznej (teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona), diagnozować i projektować sytuacje zadaniowe w tym zakresie [K_U01].

U02- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (w zakresie GTML) w celu diagnozowania i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z praktycznym kierowaniem rozwojem muzycznym dziecka w oparciu o repertuar i koncepcję teoretyczną (w tym narzędzia diagnostyczne) E.E. Gordona [K_U03].

U03 – obserwuje, rozpoznaje, diagnozuje i analizuje sytuacje uczniów dotyczące indywidualnych potrzeb rozwijania zdolności uczenia się muzyki; kieruje się konkretnymi (teoretycznymi) racjami wnioskowania w muzyce [K_U05].

U04–potrafi korzystać z dorobku badań nad umuzykalnianiem dziecka i w oparciu o poznane fakty empiryczne ocenić przydatność tradycyjnych i nowych procedur (metod, form, narzędzi) w projektowaniu muzycznych zadań rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [K_U07].

U05 – analizuje i wskazuje obszary działań (umuzykalniania) wymagające dalszej diagnozy i modyfikacji; potrafi w tym celu eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne w nauczaniu muzyki [K_U14].


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 – dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności analityczne w trakcie realizowania muzycznych działań pedagogicznych [K_K01].

K02 - wykazuje cechy refleksyjnego praktyka w ewaluacji i dostosowaniu własnych działań do zmieniających się okoliczności w procesie rozwiązywania problemów umuzykalniania [K_K04].

K03 – odpowiedzialnie i z troską o profesjonalizm potrafi zorganizować (zaprojektować, realizować i opisać) działania pedagogiczne w zakresie wczesnego umuzykalniania [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

Posiada wiedzę o:

- Sposobach kierowania rozwojem muzycznym dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona;

- Systemie oświatowym i działalności opiekuńczej w Polsce;

- Możliwościach włączania edukacji muzycznej w system kształcenia zintegrowanego;

- Podstawach teoretycznych muzyki (w tym znajomości podstawowych pojęć teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona).

Posiada umiejętności:

- Kierowania rozwojem muzycznym dziecka według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona;

- Rozwijania uzdolnień i umiejętności muzycznych dziecka;

- Przeprowadzania diagnozy uzdolnień muzycznych dziecka.

Posiada kompetencje do:

- Odpowiedzialnego realizowania edukacji muzycznej na poszczególnych etapach kształcenia;

- Organizowania i realizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

- Twórczego rozwiązywania problemów.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.