Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespół wokalny z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-I35ZWM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespół wokalny z metodyką
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trzos
Prowadzący grup: Paweł Trzos
Strona przedmiotu: https://pedagogikamuzyki.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_pedagogiki_muzyki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania konkretnych zadań dydaktycznych (ćwiczenia i projekty wokalne) w nawiązaniu

do działalności nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej [K_W12].

W02 - posiada podstawową wiedzę o znaczeniu narządu mowy w pracy nauczyciela z dzieckiem (zagadnienia emisji głosu śpiewanego)

[K_W17].

U01 - potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki dydaktyczne (instrumentarium muzyczne) i metody pracy w celu

projektowania i realizowania konkretnych działań pedagogicznych (dydaktycznych) [K_U08].

U02 - posiada wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy (dykcja i emisja głosu śpiewanego) [K_U20]

U03- posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji muzycznej (w tym wokalnej, instrumentalnej) z uwzględnieniem kryteriów

poprawności metodyki prowadzenia zespołów wokalnych w pracy z dzieckiem wczesnoszkolnym [K_U25].

K01 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zespołowe działania dydaktyczne; dokonuje przy tym

oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (projektów wokalnych) [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

- posiada wiedzę o muzyce, zna podstawy zapisu muzycznego oraz ma wiedzę o podstawowych formach aktywności muzycznej.

- posiada umiejętności w realizacji form muzycznych.

- posiada kompetencje do interpretowania wybranych trudności wykonawczych repertuaru pieśni i piosenek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trzos
Prowadzący grup: Paweł Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania konkretnych zadań dydaktycznych (ćwiczenia i projekty wokalne) w nawiązaniu do działalności nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej [K_W12].

W02 - posiada podstawową wiedzę o znaczeniu narządu mowy w pracy nauczyciela z dzieckiem (zagadnienia emisji głosu śpiewanego) [K_W17].

U01 - potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki dydaktyczne (instrumentarium muzyczne) i metody pracy w celu projektowania i realizowania konkretnych działań pedagogicznych (dydaktycznych) [K_U08].

U02 - posiada wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy (dykcja i emisja głosu śpiewanego) [K_U20]

U03- posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji muzycznej (w tym wokalnej, instrumentalnej) z uwzględnieniem kryteriów poprawności metodyki prowadzenia zespołów wokalnych w pracy z dzieckiem wczesnoszkolnym [K_U25].

K01 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zespołowe działania dydaktyczne; dokonuje przy tym oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (projektów wokalnych) [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych określają, że student:

- posiada wiedzę o muzyce, zna podstawy zapisu muzycznego oraz ma wiedzę o podstawowych formach aktywności muzycznej.

- posiada umiejętności w realizacji form muzycznych.

- posiada kompetencje do interpretowania wybranych trudności wykonawczych repertuaru pieśni i piosenek.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.