Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji językowej w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-P35MEJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji językowej w przedszkolu
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 -posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz w nauczaniu integracyjnym (K_W12)


W2. -posiada podstawową, zintegrowaną, wiedzę merytoryczną z zakresu: (1)języka polskiego (K_W18)

U1 - posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: (1)tworzenia tekstów, analizy literatury dla dzieci, (2)prowadzenia rozumowań matematycznych, (3) ilustracji zjawisk przyrody za pomocą doświadczeń,(4) potrafi wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej (K_U21)


U2 - posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej (wypowiedzi ustnej i pisemnej) i niewerbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej oraz interpretacji (K_U25)


K1 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


K2 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola (K_K09)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Język polski dla nauczycieli

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 -posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz w nauczaniu integracyjnym (K_W12)


W2. -posiada podstawową, zintegrowaną, wiedzę merytoryczną z zakresu: (1)języka polskiego (K_W18)

U1 - posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: (1)tworzenia tekstów, analizy literatury dla dzieci, (2)prowadzenia rozumowań matematycznych, (3) ilustracji zjawisk przyrody za pomocą doświadczeń,(4) potrafi wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej (K_U21)


U2 - posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej (wypowiedzi ustnej i pisemnej) i niewerbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej oraz interpretacji (K_U25)


K1 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


K2 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola (K_K09)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Język polski dla nauczycieli

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 -posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz w nauczaniu integracyjnym (K_W12)


W2. -posiada podstawową, zintegrowaną, wiedzę merytoryczną z zakresu: (1)języka polskiego (K_W18)

U1 - posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: (1)tworzenia tekstów, analizy literatury dla dzieci, (2)prowadzenia rozumowań matematycznych, (3) ilustracji zjawisk przyrody za pomocą doświadczeń,(4) potrafi wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej (K_U21)


U2 - posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej (wypowiedzi ustnej i pisemnej) i niewerbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej oraz interpretacji (K_U25)


K1 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


K2 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola (K_K09)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Język polski dla nauczycieli

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.