Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-P35MEM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatiana Grabowska, Jolanta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Nowak
Prowadzący grup: Jolanta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W02 K_W18)


W02 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań z obszaru edukacji matematycznej (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym (K_W12)


U01 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu (K_U03)


U02 - posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie prowadzenia rozumowań matematycznych (K_U21)


K01 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiot: Matematyka dla nauczycieli

Wymagania wstępne:

posiada podstawową, zintegrowaną, wiedzę merytoryczną z zakresu: matematyki (K_W18)

posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: prowadzenia rozumowań matematycznych (K_U21)

ma świadomość poziomu swojej wiedzy (w zakresie merytorycznego przygotowania) i umiejętności (K_K01)

Przedmiot: Metodyka edukacji matematycznej i projektowanie

Wymagania wstępne:

posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań z obszaru edukacji matematycznej (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej na pierwszym etapie kształcenia (K_W12)

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej (K_U07)

jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych o charakterze dydaktycznym wynikających z roli nauczyciela (K_K07)Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Nowak
Prowadzący grup: Jolanta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W02 K_W18)


W02 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań z obszaru edukacji matematycznej (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym (K_W12)


U01 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu (K_U03)


U02 - posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie prowadzenia rozumowań matematycznych (K_U21)


K01 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiot: Matematyka dla nauczycieli

Wymagania wstępne:

posiada podstawową, zintegrowaną, wiedzę merytoryczną z zakresu: matematyki (K_W18)

posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: prowadzenia rozumowań matematycznych (K_U21)

ma świadomość poziomu swojej wiedzy (w zakresie merytorycznego przygotowania) i umiejętności (K_K01)

Przedmiot: Metodyka edukacji matematycznej i projektowanie

Wymagania wstępne:

posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań z obszaru edukacji matematycznej (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej na pierwszym etapie kształcenia (K_W12)

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej (K_U07)

jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych o charakterze dydaktycznym wynikających z roli nauczyciela (K_K07)Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Nowak
Prowadzący grup: Jolanta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W02 K_W18 K_W12 K_U03 K_U21 K_K09


Efekty przedmiotowe:

W01 - posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu

W02 - posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań z obszaru edukacji matematycznej (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym


U01 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu

U02 - posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie prowadzenia rozumowań matematycznych


K01 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkolaPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiot: Matematyka dla nauczycieli

Wymagania wstępne:

posiada podstawową, zintegrowaną, wiedzę merytoryczną z zakresu: matematyki (K_W18)

posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: prowadzenia rozumowań matematycznych (K_U21)

ma świadomość poziomu swojej wiedzy (w zakresie merytorycznego przygotowania) i umiejętności (K_K01)

Przedmiot: Metodyka edukacji matematycznej i projektowanie

Wymagania wstępne:

posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań z obszaru edukacji matematycznej (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej na pierwszym etapie kształcenia (K_W12)

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej (K_U07)

jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych o charakterze dydaktycznym wynikających z roli nauczyciela (K_K07)Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.