Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-P35MPP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Uzarska-Bielawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Uzarska-Bielawska
Prowadzący grup: Renata Uzarska-Bielawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W02);

U01 – posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: 4) potrafi wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej (K_U21);

U02 - posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej (wypowiedzi ustnej i pisemnej) i niewerbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej oraz interpretacji (K _25);_

K01 - dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola (K_K09);

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-student ma ogólną wiedzę dotyczącą nomenklatury formy plastycznej

-posiada podstawowe umiejętności rysunkowe i malarskie oraz kompozycyjne

-jest sprawny manualnie i wzrokowo

-orientuje się w zakresie podstawowych technik plastycznych

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą znaczenia działalności plastycznej dziecka dla jego ogólnego rozwoju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosz-Szumska
Prowadzący grup: Justyna Kosz-Szumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Student posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W02).

U01: Student posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: 4) potrafi wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej (K_U21)

U02: Student posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej (wypowiedzi ustnej i pisemnej) i niewerbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej oraz interpretacji (K_U25)

K01: Student dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola (K_K09).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Psychologia rozwojowa.

Pedagogika przedszkolna.

Student posiada podstawowe umiejętności rysunkowe oraz malarskie, jest sprawny manualnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kosz-Szumska
Prowadzący grup: Justyna Kosz-Szumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Student posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu (K_W02).

U01: Student posiada podstawowe zintegrowane umiejętności w zakresie: 4) potrafi wykorzystywać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze ekspresji artystycznej (K_U21)

U02: Student posiada umiejętność tworzenia swobodnej ekspresji werbalnej (wypowiedzi ustnej i pisemnej) i niewerbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej oraz interpretacji (K_U25)

K01: Student dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkola (K_K09).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Psychologia rozwojowa.

Pedagogika przedszkolna.

Student posiada podstawowe umiejętności rysunkowe oraz malarskie, jest sprawny manualnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.