Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-P35SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Jakubowicz-Bryx, Jolanta Nowak, Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Filipiak
Prowadzący grup: Mariusz Cichosz, Anna Jakubowicz-Bryx
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada wiedzę:

W01. o specyfice działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) nauczyciela oraz ich prawidłowości i zakłóceń

w obszarze wczesnej edukacji, w szczególności nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, badacza codzienności edukacyjnej (K_W04)

W02. na temat etyki, specyfiki i profesjonalizmu zawodu nauczyciela (K_W15)

Student:

U01. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną

(dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04)

U02. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności badawczej i edukacyjnej (K_U12)

U03. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i

metod pozyskiwania, analizowania, wnioskowania i krytycznego przetwarzania informacji i materiałów oraz dokonywania ich prezentacji i

autoprezentacji(K_U24)

Student:

K01. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy

refleksyjnego praktyka (K_K04)

K02. odpowiedzialnie przygotowuje projekt badaczy, projektuje i wykonuje plan badawczy i związane z nim działania pedagogiczne

(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

1. Identyfikuje źródła teoretyczne (kontekst) wybranego problemu, wybiera i porządkuje definiowane kategorie pojęciowe zgodnie z

obraną tematyką seminarium i kierunkiem studiów;

2. Rozumie poszczególne etapy postępowania badawczego, odnosi do własnego projektu badawczego;

3. Posiada umiejętność analitycznego i uogólniającego stylu myślenia;

4. Operuje specjalistycznym językiem naukowym w opracowaniu projektu/koncepcji własnych badań, konstruuje problemy, definiuje

zmienną i jej wskaźniki, dobiera metodę do sytuacji problemowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichosz, Tatiana Grabowska, Izabela Plieth-Kalinowska, Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Mariusz Cichosz, Tatiana Grabowska, Monika Nawrot-Borowska, Izabela Plieth-Kalinowska, Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada wiedzę:

W01. o specyfice działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) nauczyciela oraz ich prawidłowości i zakłóceń

w obszarze wczesnej edukacji, w szczególności nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, badacza codzienności edukacyjnej (K_W04)

W02. na temat etyki, specyfiki i profesjonalizmu zawodu nauczyciela (K_W15)

Student:

U01. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną

(dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04)

U02. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności badawczej i edukacyjnej (K_U12)

U03. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i

metod pozyskiwania, analizowania, wnioskowania i krytycznego przetwarzania informacji i materiałów oraz dokonywania ich prezentacji i

autoprezentacji(K_U24)

Student:

K01. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy

refleksyjnego praktyka (K_K04)

K02. odpowiedzialnie przygotowuje projekt badaczy, projektuje i wykonuje plan badawczy i związane z nim działania pedagogiczne

(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

1. Identyfikuje źródła teoretyczne (kontekst) wybranego problemu, wybiera i porządkuje definiowane kategorie pojęciowe zgodnie z

obraną tematyką seminarium i kierunkiem studiów;

2. Rozumie poszczególne etapy postępowania badawczego, odnosi do własnego projektu badawczego;

3. Posiada umiejętność analitycznego i uogólniającego stylu myślenia;

4. Operuje specjalistycznym językiem naukowym w opracowaniu projektu/koncepcji własnych badań, konstruuje problemy, definiuje

zmienną i jej wskaźniki, dobiera metodę do sytuacji problemowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jakubowicz-Bryx, Justyna Kosz-Szumska, Jolanta Nowak, Izabela Plieth-Kalinowska
Prowadzący grup: Anna Jakubowicz-Bryx, Justyna Kosz-Szumska, Jolanta Nowak, Izabela Plieth-Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada wiedzę:

W01. o specyfice działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) nauczyciela oraz ich prawidłowości i zakłóceń

w obszarze wczesnej edukacji, w szczególności nauczyciela jako refleksyjnego praktyka, badacza codzienności edukacyjnej (K_W04)

W02. na temat etyki, specyfiki i profesjonalizmu zawodu nauczyciela (K_W15)

Student:

U01. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną

(dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04)

U02. potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności badawczej i edukacyjnej (K_U12)

U03. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i

metod pozyskiwania, analizowania, wnioskowania i krytycznego przetwarzania informacji i materiałów oraz dokonywania ich prezentacji i

autoprezentacji(K_U24)

Student:

K01. ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy

refleksyjnego praktyka (K_K04)

K02. odpowiedzialnie przygotowuje projekt badaczy, projektuje i wykonuje plan badawczy i związane z nim działania pedagogiczne

(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne określają, że student:

1. Identyfikuje źródła teoretyczne (kontekst) wybranego problemu, wybiera i porządkuje definiowane kategorie pojęciowe zgodnie z

obraną tematyką seminarium i kierunkiem studiów;

2. Rozumie poszczególne etapy postępowania badawczego, odnosi do własnego projektu badawczego;

3. Posiada umiejętność analitycznego i uogólniającego stylu myślenia;

4. Operuje specjalistycznym językiem naukowym w opracowaniu projektu/koncepcji własnych badań, konstruuje problemy, definiuje

zmienną i jej wskaźniki, dobiera metodę do sytuacji problemowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.