Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW-P35TIM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Maria Sobieszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


W1 -posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w zakresie edukacji przedszkolnej , popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu podczas obserwacji i zajęć próbnych w ramach praktyk (K_W02)


W2 -posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym (K_W12)


U1 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki pedagogiki przedszkolnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu (K_U03)


U2 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacja w przedszkolu, (także w ujęciu historycznym). Student potrafi ocenić i dobrać odpowiednie metody i formy pracy w przedszkolu uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci (K_U07)


K1 -charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi. Jest przy tym odpowiedzialny i potrafi wchodzić w interakcje z otoczeniem społecznym (K_K06)


K2 -dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika przedszkolna, Teoretyczne podstawy kształcenia, Dydaktyka pierwszych lat nauczania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 -posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w zakresie edukacji przedszkolnej , popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu podczas obserwacji i zajęć próbnych w ramach praktyk (K_W02)


W2 -posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym (K_W12)


U1 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki pedagogiki przedszkolnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu (K_U03)


U2 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacja w przedszkolu, (także w ujęciu historycznym). Student potrafi ocenić i dobrać odpowiednie metody i formy pracy w przedszkolu uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci (K_U07)


K1 -charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi. Jest przy tym odpowiedzialny i potrafi wchodzić w interakcje z otoczeniem społecznym (K_K06)


K2 -dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika przedszkolna, Teoretyczne podstawy kształcenia, Dydaktyka pierwszych lat nauczania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wojciechowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 -posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w zakresie edukacji przedszkolnej , popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu podczas obserwacji i zajęć próbnych w ramach praktyk (K_W02)


W2 -posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej w wychowaniu przedszkolnym (K_W12)


U1 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki pedagogiki przedszkolnej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w przedszkolu (K_U03)


U2 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacja w przedszkolu, (także w ujęciu historycznym). Student potrafi ocenić i dobrać odpowiednie metody i formy pracy w przedszkolu uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci (K_U07)


K1 -charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi. Jest przy tym odpowiedzialny i potrafi wchodzić w interakcje z otoczeniem społecznym (K_K06)


K2 -dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy oraz przyjmowania wielorakich ról, jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika przedszkolna, Teoretyczne podstawy kształcenia, Dydaktyka pierwszych lat nauczania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.