Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka wynikająca z modułu: przygotowanie w zakresie dydaktycznym: 60 h po semestrze IV we wrześniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW35PPD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka wynikająca z modułu: przygotowanie w zakresie dydaktycznym: 60 h po semestrze IV we wrześniu
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna SP
rok 3, semestr 5, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogicznaSP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Nowak, Izabela Plieth-Kalinowska, Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Jolanta Nowak, Maria Sobieszczyk
Strona przedmiotu: https://pedagogikawczesnoszkolna.ukw.edu.pl/jednostka/wczesnoszkolna_przedszkolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty przedmiotowe określają, że:


W zakresie wiedzy student:

W01: posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej nauczyciela wczesnej edukacji (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń (K_W04);


W zakresie umiejetności student:

U01: potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (K_U01);

U02: potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki wczesnej edukacji (w tym metodyki

szczegółowej) w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz optymalizowania strategii działań praktycznych w przedszkolu i szkole (K_U03);

U03: potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacja w przedszkolu i pierwszym etapie szkoły (K_U07);

U04: potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej nauczyciela (K_U08);

U05: potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) z uwzględnieniem zmian zachodzących w teorii (nauce) i w praktyce (K_U11).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01: ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (K_K03);

K02: ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksyjności nauczyciela (zwłaszcza w zakresie etyki pracy z dzieckiem i etyki zawodu); wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, obserwatora i innowatora (K_K04);

K08: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i obowiązków, projektuje i wykonuje konkretne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), wykazuje w tym dążenie do doskonałości (K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty z zakresu nauk podstawowych, przedmioty ogólne.


Podstawowe kompetencje wynikające z orientacji w problematyce studiów na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Nowak, Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Jolanta Nowak, Maria Sobieszczyk
Strona przedmiotu: https://pedagogikawczesnoszkolna.ukw.edu.pl/jednostka/wczesnoszkolna_przedszkolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty przedmiotowe określają, że:


W zakresie wiedzy student:

W01: posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej nauczyciela wczesnej edukacji (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń (K_W04);


W zakresie umiejetności student:

U01: potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (K_U01);

U02: potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki wczesnej edukacji (w tym metodyki

szczegółowej) w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz optymalizowania strategii działań praktycznych w przedszkolu i szkole (K_U03);

U03: potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacja w przedszkolu i pierwszym etapie szkoły (K_U07);

U04: potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej nauczyciela (K_U08);

U05: potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) z uwzględnieniem zmian zachodzących w teorii (nauce) i w praktyce (K_U11).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01: ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (K_K03);

K02: ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksyjności nauczyciela (zwłaszcza w zakresie etyki pracy z dzieckiem i etyki zawodu); wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, obserwatora i innowatora (K_K04);

K08: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i obowiązków, projektuje i wykonuje konkretne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), wykazuje w tym dążenie do doskonałości (K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty z zakresu nauk podstawowych, przedmioty ogólne.


Podstawowe kompetencje wynikające z orientacji w problematyce studiów na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Nowak, Maria Sobieszczyk
Prowadzący grup: Jolanta Nowak, Maria Sobieszczyk
Strona przedmiotu: https://pedagogikawczesnoszkolna.ukw.edu.pl/jednostka/wczesnoszkolna_przedszkolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty przedmiotowe określają, że:


W zakresie wiedzy student:

W01: posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej nauczyciela wczesnej edukacji (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń (K_W04);


W zakresie umiejetności student:

U01: potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (K_U01);

U02: potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki wczesnej edukacji (w tym metodyki

szczegółowej) w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz optymalizowania strategii działań praktycznych w przedszkolu i szkole (K_U03);

U03: potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z edukacja w przedszkolu i pierwszym etapie szkoły (K_U07);

U04: potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej nauczyciela (K_U08);

U05: potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) z uwzględnieniem zmian zachodzących w teorii (nauce) i w praktyce (K_U11).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01: ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (K_K03);

K02: ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i refleksyjności nauczyciela (zwłaszcza w zakresie etyki pracy z dzieckiem i etyki zawodu); wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, obserwatora i innowatora (K_K04);

K08: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i obowiązków, projektuje i wykonuje konkretne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), wykazuje w tym dążenie do doskonałości (K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty z zakresu nauk podstawowych, przedmioty ogólne.


Podstawowe kompetencje wynikające z orientacji w problematyce studiów na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.