Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11Be-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biologia, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych powiązanych z biologią i rozumie ich znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy

K_U05 - wykazuje umiejętność powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i

uzasadnia własne sądy i opinie, które wykorzystuje w prowadzonej debacie naukowej.

K_K02 - potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, szczególnie w odniesieniu do nauk biologicznych ,

formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu biologii.

K_K06 - jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych.


Efekty modułowe

W01 - opisuje główne dyscypliny i nurty filozoficzne.

W02 - tłumaczy potrzebę stosowania zasad bioetycznych w nauce oraz podczas prowadzenia eksperymentów biologicznych.

U01 - formułuje konieczność stosowania zasad etycznych w naukach przyrodniczych,

U02 - analizuje problemy etyczne związane z etapami życia człowieka.

K01 - jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych w różnych dziedzinach działalności człowieka,

K02 - rozumie znaczenie biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu filozofii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych powiązanych z biologią i rozumie ich znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy

K_U05 - wykazuje umiejętność powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i

uzasadnia własne sądy i opinie, które wykorzystuje w prowadzonej debacie naukowej.

K_K02 - potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, szczególnie w odniesieniu do nauk biologicznych ,

formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu biologii.

K_K06 - jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych.


Efekty modułowe

W01 - opisuje główne dyscypliny i nurty filozoficzne.

W02 - tłumaczy potrzebę stosowania zasad bioetycznych w nauce oraz podczas prowadzenia eksperymentów biologicznych.

U01 - formułuje konieczność stosowania zasad etycznych w naukach przyrodniczych,

U02 - analizuje problemy etyczne związane z etapami życia człowieka.

K01 - jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych w różnych dziedzinach działalności człowieka,

K02 - rozumie znaczenie biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu filozofii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.