Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11EK-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia krajobrazu
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hoffmann
Prowadzący grup: Renata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02:

W01: interpretuje zmiany w krajobrazie z zastosowaniem metodyki do badań krajobrazowych na podstawie analizy materiałów źródłowych

K_W05:

W02: wykorzystuje wiadomości z różnych dyscyplin biologicznych i geografii w celu zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazie

K_W06:

W03: ma wiedzę z zakresu wykorzystania GIS w badaniach krajobrazowych, wie skąd czerpać podkładowy materiał kartograficzny i zna sposób jego udostępniania

K_W10:

W04: potrafi wymienić przykłady krajobrazów antropogenicznych i ocenić poziom ich synantropizacji

W05: wymienia zależności między składowymi krajobrazu, które wpływają na zachowanie lub zanikanie wybranych siedlisk

K_U01:

U01: stosuje metody badania krajobrazu

K_U04:

U02: analizuje dane stosując wskaźniki różnorodności biologicznej

U03: posługuje się oprogramowaniem QGIS w calu analizy i interpretacji danych

K_U06:

U04: wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin (m. in. ekologii, geografii, w tym źródła internetowe – geoportal, geoserwis ) w celu pełnego opisu i wysnucia trafnych wniosków

K_K01:

K01: postrzega ekologię krajobrazu jako interdyscyplinarna i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę przez co rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się

K_K05:

K02: pracuje sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań indywidualnych i zespołowych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw ekologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hoffmann
Prowadzący grup: Renata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02:

W01: interpretuje zmiany w krajobrazie z zastosowaniem metodyki do badań krajobrazowych na podstawie analizy materiałów źródłowych

K_W05:

W02: wykorzystuje wiadomości z różnych dyscyplin biologicznych i geografii w celu zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazie

K_W06:

W03: ma wiedzę z zakresu wykorzystania GIS w badaniach krajobrazowych, wie skąd czerpać podkładowy materiał kartograficzny i zna sposób jego udostępniania

K_W10:

W04: potrafi wymienić przykłady krajobrazów antropogenicznych i ocenić poziom ich synantropizacji

W05: wymienia zależności między składowymi krajobrazu, które wpływają na zachowanie lub zanikanie wybranych siedlisk

K_U01:

U01: stosuje metody badania krajobrazu

K_U04:

U02: analizuje dane stosując wskaźniki różnorodności biologicznej

U03: posługuje się oprogramowaniem QGIS w calu analizy i interpretacji danych

K_U06:

U04: wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin (m. in. ekologii, geografii, w tym źródła internetowe – geoportal, geoserwis ) w celu pełnego opisu i wysnucia trafnych wniosków

K_K01:

K01: postrzega ekologię krajobrazu jako interdyscyplinarna i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę przez co rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się

K_K05:

K02: pracuje sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań indywidualnych i zespołowych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw ekologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hoffmann
Prowadzący grup: Katarzyna Faleńczyk-Koziróg, Renata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02:

W01: interpretuje zmiany w krajobrazie z zastosowaniem metodyki do badań krajobrazowych na podstawie analizy materiałów źródłowych

K_W05:

W02: wykorzystuje wiadomości z różnych dyscyplin biologicznych i geografii w celu zrozumienia zmian zachodzących w krajobrazie

K_W06:

K_W10:

W03: potrafi wymienić przykłady krajobrazów antropogenicznych i ocenić poziom ich synantropizacji

W04: wymienia zależności między składowymi krajobrazu, które wpływają na zachowanie lub zanikanie wybranych siedlisk

K_U01:

U01: stosuje metody badania krajobrazu

K_U04:

U02: analizuje dane stosując wskaźniki różnorodności biologicznej

K_U06:

U03: wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin (m. in. ekologii, geografii, w tym źródła internetowe – geoportal, geoserwis ) w celu pełnego opisu i wysnucia trafnych wniosków

K_K01:

K01: postrzega ekologię krajobrazu jako interdyscyplinarna i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę przez co rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się

K_K05:

K02: pracuje sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań indywidualnych i zespołowych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw ekologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Renata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.