Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia przemysłowa i środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11MPiS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia przemysłowa i środowiskowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska, Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Przedstawia przykłady metod izolacji drobnoustrojów środowiskowych oraz wybrane metody ich hodowli, doskonalenia i przechowywania

W02 - Podaje przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i w przemyśle

W03 - Podaje przykłady korzyści i ryzyka wykorzystywania drobnoustrojów w omawianych procesach

W04 - Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium

U01 - Prezentuje wyniki swojej pracy

U02 - Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z różnych źródeł

U03 - Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

K01 - Pracuje samodzielnie i w zespole

K02 - Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 - Dba o dokładność w przeprowadzaniu doświadczeń


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska, Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Przedstawia przykłady metod izolacji drobnoustrojów środowiskowych oraz wybrane metody ich hodowli, doskonalenia i przechowywania [K_W02]

W02 - Przedstawia charakterystykę mikroflory omawianych środowisk [K_W05]

W03 - Podaje przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i w przemyśle [K_W09]

U01 - Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna wykonuje doświadczenia i posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym [K_U02]

U02 - Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń [K_U04]

K01 - Pracuje samodzielnie i w zespole [K_K03]

K02 - Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz dokładność w przeprowadzaniu doświadczeń [K_K04]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30godz. (1 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1 ECTS),

- konsultacje: 15 godz. (0,4 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),

Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 15 godz. (0,5 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.(0,5 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 15 godz. (0,5 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska, Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Przedstawia przykłady metod izolacji drobnoustrojów środowiskowych oraz wybrane metody ich hodowli, doskonalenia i przechowywania [K_W02]

W02 - Przedstawia charakterystykę mikroflory omawianych środowisk [K_W05]

W03 - Podaje przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i w przemyśle [K_W09]

U01 - Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna wykonuje doświadczenia i posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym [K_U02]

U02 - Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń [K_U04]

K01 - Pracuje samodzielnie i w zespole [K_K03]

K02 - Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz dokładność w przeprowadzaniu doświadczeń [K_K04]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość mikrobiologii ogólnej

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30godz. (1 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1 ECTS),

- konsultacje: 15 godz. (0,4 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),

Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 15 godz. (0,5 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.(0,5 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 15 godz. (0,5 ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.