Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11PWP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo własności przemysłowej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - zna typy praw własności intelektualnej oraz praw do dóbr osobistych z nimi związanych

W02 - potrafi interpretować źródła własności przemysłowej i intelektualnej oraz zasady ich nabywania i ochrony

W03 - ma podstawową wiedzę na temat stosunków prawnych prawa konstytucyjnego w odniesieniu do przedmiotów własności intelektualnej


Kompetencje:

K01 - ma zdolność do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prawami własności intelektualnej, w tym dotyczących priorytetów własnej działalności, ich skutków prawnych, moralnych i społecznych oraz kwestii związanych z ponoszeniem w tym zakresie odpowiedzialności

K02 - wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, etyczne oraz ekonomiczne związane z przedmiotami własności intelektualnej oraz dostrzega ich wieloaspektowych powiązań z prawem


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ochrona własności intelektualnej, BHP, ergonomia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - posiada elementarną wiedzę odnośnie ochrony prawnej dóbr własności przemysłowej tj. projektów wynalazczych oraz oznaczeń handlowych (czas ochrony, koszty, umowy dotyczące przeniesienia praw własności przemysłowej, konsekwencje naruszenia prawa własności przemysłowej).

W02 - zna procedurę rejestracyjną przedmiotów własności przemysłowej w skali krajowej i międzynarodowej.

W03 - wskazuje możliwości ochrony prawnej baz danych oraz przedstawia przykłady nieuczciwej konkurencji w świetle obowiązującego prawa.


Kompetencje:

K01 - ma zdolność do prawidłowego rozstrzygania kwestii związanych z prawami własności przemysłowej, ich skutków prawnych, etycznych i społecznych oraz z odpowiedzialnością ponoszoną w przypadku ich naruszenia.

K02 - wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, etyczne oraz ekonomiczne związane z przedmiotami własności przemysłowej oraz dostrzega ich wielowymiarowy charakter.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ochrona własności intelektualnej, ergonomia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - posiada elementarną wiedzę odnośnie ochrony prawnej dóbr własności przemysłowej tj. projektów wynalazczych oraz oznaczeń handlowych (czas ochrony, koszty, umowy dotyczące przeniesienia praw własności przemysłowej, konsekwencje naruszenia prawa własności przemysłowej).

W02 - zna procedurę rejestracyjną przedmiotów własności przemysłowej w skali krajowej i międzynarodowej.

W03 - wskazuje możliwości ochrony prawnej baz danych oraz przedstawia przykłady nieuczciwej konkurencji w świetle obowiązującego prawa.


Kompetencje:

K01 - ma zdolność do prawidłowego rozstrzygania kwestii związanych z prawami własności przemysłowej, ich skutków prawnych, etycznych i społecznych oraz z odpowiedzialnością ponoszoną w przypadku ich naruszenia.

K02 - wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, etyczne oraz ekonomiczne związane z przedmiotami własności przemysłowej oraz dostrzega ich wielowymiarowy charakter.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ochrona własności intelektualnej, ergonomia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.