Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11Pb-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Marquardt
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


W_01 – identyfikuje obszar badań paleobiologicznych, tłumaczy związek paleobiologii z naukami geologicznymi i biologicznymi;


W_02 – rozróżnia rodzaje skamieniałości i procesy fosylizacyjne;


W_03 – charakteryzuje ogólną budowę wybranych grup organizmów w poszczególnych erach i okresach geologicznych;


W_04 – wskazuje trendy ewolucyjne w omawianych grupach organizmów;


U_01 – interpretuje trendy ewolucyjne analizując budowę organizmów;


U_02 – rozpoznaje skamieniałości omawianych grup roślin i zwierząt;


U_03 – porządkuje skamieniałości zgodnie z ich wiekiem ewolucyjnym;


U_04 – potrafi przygotować syntetyczne opracowanie zagadnienia paleobiologicznego wykorzystując zróżnicowane źródła informacji;


K_01 – aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie;


K_02 – postrzega relacje między światem organizmów żywych a zmianami klimatycznymi;


K_03 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej;


K_04 – świadomie postrzega ciągły, ewolucyjny charakter zmian w przyrodzie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


W_01 – identyfikuje obszar badań paleobiologicznych, tłumaczy związek paleobiologii z naukami geologicznymi i biologicznymi;


W_02 – rozróżnia rodzaje skamieniałości i procesy fosylizacyjne;


W_03 – charakteryzuje ogólną budowę wybranych grup organizmów w poszczególnych erach i okresach geologicznych;


W_04 – wskazuje trendy ewolucyjne w omawianych grupach organizmów;


U_01 – interpretuje trendy ewolucyjne analizując budowę organizmów;


U_02 – rozpoznaje skamieniałości omawianych grup roślin i zwierząt;


U_03 – porządkuje skamieniałości zgodnie z ich wiekiem ewolucyjnym;


U_04 – potrafi przygotować syntetyczne opracowanie zagadnienia paleobiologicznego wykorzystując zróżnicowane źródła informacji;


K_01 – aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie;


K_02 – postrzega relacje między światem organizmów żywych a zmianami klimatycznymi;


K_03 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej;


K_04 – świadomie postrzega ciągły, ewolucyjny charakter zmian w przyrodzie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Tomasz Marquardt, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.