Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki mikroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11TM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biologia, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych powiązanych z biologią i rozumie ich znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny

K_W07 - wymienia i objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w naukach biologicznych

MODUŁOWE WIEDZY

W01–objaśnia budowę i działanie poszczególnych typów mikroskopów optycznych oraz mikroskopów elektronowych,

W02 – posiada wiedzę na temat różnych technik mikroskopowych stosowanych w naukach przyrodniczych

W03 – zna bogactwo współczesnych podejść i technik mikroskopowych na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej w naukach przyrodniczych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów badawczych


KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K_U01- stosuje nowoczesne techniki i metody badawcze, posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym, terenowym oraz aparaturą badawczą

K_U02 - prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

K_U04 – sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - posługuje się różnymi typami mikroskopów świetlnych,

U02 – wybiera i stosuje wybrane techniki mikroskopowe

U03 - potrafi interpretować wyniki obserwacji mikroskopowych, sporządzać dokumentację rysunkową preparatów oraz formułować poprawne wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych, dąży do stałego aktualizowania

wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K02 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - rozumie potrzebę pogłębiania i aktualizowania wiedzy dotyczącej technik mikroskopowych

K02 – potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia komórki, struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych powiązanych z biologią i rozumie ich znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny

K_W07 - wymienia i objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w naukach biologicznych

MODUŁOWE WIEDZY

W01–objaśnia budowę i działanie poszczególnych typów mikroskopów optycznych oraz mikroskopów elektronowych,

W02 – posiada wiedzę na temat różnych technik mikroskopowych stosowanych w naukach przyrodniczych

W03 – zna bogactwo współczesnych podejść i technik mikroskopowych na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej w naukach przyrodniczych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów badawczych


KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K_U01- stosuje nowoczesne techniki i metody badawcze, posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym, terenowym oraz aparaturą badawczą

K_U02 - prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

K_U04 – sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - posługuje się różnymi typami mikroskopów świetlnych,

U02 – wybiera i stosuje wybrane techniki mikroskopowe

U03 - potrafi interpretować wyniki obserwacji mikroskopowych, sporządzać dokumentację rysunkową preparatów oraz formułować poprawne wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych, dąży do stałego aktualizowania

wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K02 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - rozumie potrzebę pogłębiania i aktualizowania wiedzy dotyczącej technik mikroskopowych

K02 – potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia komórki, struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych powiązanych z biologią i rozumie ich znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny

K_W07 - wymienia i objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w naukach biologicznych

MODUŁOWE WIEDZY

W01–objaśnia budowę i działanie poszczególnych typów mikroskopów optycznych oraz mikroskopów elektronowych,

W02 – posiada wiedzę na temat różnych technik mikroskopowych stosowanych w naukach przyrodniczych

W03 – zna bogactwo współczesnych podejść i technik mikroskopowych na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej w naukach przyrodniczych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów badawczych


KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K_U01- stosuje nowoczesne techniki i metody badawcze, posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym, terenowym oraz aparaturą badawczą

K_U02 - prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski

K_U04 – sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - posługuje się różnymi typami mikroskopów świetlnych,

U02 – wybiera i stosuje wybrane techniki mikroskopowe

U03 - potrafi interpretować wyniki obserwacji mikroskopowych, sporządzać dokumentację rysunkową preparatów oraz formułować poprawne wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych, dąży do stałego aktualizowania

wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K02 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - rozumie potrzebę pogłębiania i aktualizowania wiedzy dotyczącej technik mikroskopowych

K02 – potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia komórki, struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.