Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja i GIS w badaniach środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11TiGwBŚP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja i GIS w badaniach środowiska przyrodniczego
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biologia, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W01

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W06

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W09

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U01

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_U03

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_U03

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_U04

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K01

K03 – potrafi pracować w grupie i samodzielnie K_K03

K04 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K04

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W01

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W06

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W09

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U01

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_U03

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_U03

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_U04

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K01

K03 – potrafi pracować w grupie i samodzielnie K_K03

K04 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K04

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie podstawowe pojęcia dotyczące GIS K_W01

W02 – zna źródła oraz zasady pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych K_W06

W03 – zna możliwości wykorzystania baz danych oraz oprogramowania używanego w systemach GIS K_W09

U01 – potrafi obsługiwać odbiornik GPS, za pomocą którego pozyskuje informacje o środowisku, które następnie gromadzi w tworzonej bazie danych K_U01

U02 – potrafi obsługiwać podstawowe funkcje programu open source gis, tj. QGIS K_U03

U03 – potrafi obsługiwać program MAPAUTM K_U03

U04 – potrafi pracować z portalami internetowymi zapewniającymi dostęp do usług danych przestrzennych K_U06

U05 – sporządza w sposób poprawny sprawozdania K_U04

K01 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej K_K01

K03 – potrafi pracować w grupie i samodzielnie K_K03

K04 – wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i w terenie oraz jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt K_K04

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.