Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia z antropologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B12AzA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia z antropologią
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W05 - opisuje organizację tkanek i organów oraz zależności funkcjonalne między nimi składające się na fizjologię, ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcji układu odpornościowego wybranych organizmów, zna mechanizmy odpowiedzi swoistej i nieswoistej układu odpornościowego ssaków.

K_W06 - wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu, ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych poziomów organizacji życia.

K_U04 - stosuje wiedzę teoretyczną do rozpoznawania pospolitych taksonów oraz potrafi interpretować szczegóły budowy organizmów jako efekt rozwoju i przystosowań.

K_U07 – korzysta z różnych źródeł naukowych (w tym elektronicznych) w języku ojczystym, obcym, czyta ze zrozumieniem naukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i obcym oraz komunikuje się wykorzystując specjalistyczną terminologię w języku polskim oraz języku obcym na poziomie B2.

K_U08 - przygotowuje dobrze udokumentowane opracowania wybranych problemów biologicznych stosując różne metody prezentacji danych, wykorzystuje podstawowe oprogramowanie do edycji tekstów, analizy i prezentacji danych.

K_K01 - przejawia zainteresowanie podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi.

K_K02 - dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych w celach poznawczych i praktycznych.


Efekty modułowe

W01 –przedstawia budowę ciała człowieka i rozumie anatomiczne podstawy funkcjonowania poszczególnych układów i narządów.

W02 – student charakteryzuje zróżnicowanie międzygatunkowe oraz ontogenezę człowieka.

U01 – potrafi rozpoznać poszczególne narządy człowieka oraz wskazać ich lokalizację w organizmie.

U02 – potrafi przeprowadzić podstawową analizę antropologiczną materiału kostnego oraz osobników żywych.

U03 – postrzega organizm człowieka jako zintegrowany morfologicznie i fizjologicznie układ narządów.

U04 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym.

K01 – student przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu anatomii i antropologii człowieka.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka w zakresie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W05 - opisuje organizację tkanek i organów oraz zależności funkcjonalne między nimi składające się na fizjologię, ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcji układu odpornościowego wybranych organizmów, zna mechanizmy odpowiedzi swoistej i nieswoistej układu odpornościowego ssaków.

K_W06 - wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu, ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych poziomów organizacji życia.

K_U04 - stosuje wiedzę teoretyczną do rozpoznawania pospolitych taksonów oraz potrafi interpretować szczegóły budowy organizmów jako efekt rozwoju i przystosowań.

K_U07 – korzysta z różnych źródeł naukowych (w tym elektronicznych) w języku ojczystym, obcym, czyta ze zrozumieniem naukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i obcym oraz komunikuje się wykorzystując specjalistyczną terminologię w języku polskim oraz języku obcym na poziomie B2.

K_U08 - przygotowuje dobrze udokumentowane opracowania wybranych problemów biologicznych stosując różne metody prezentacji danych, wykorzystuje podstawowe oprogramowanie do edycji tekstów, analizy i prezentacji danych.

K_K01 - przejawia zainteresowanie podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi.

K_K02 - dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych w celach poznawczych i praktycznych.


Efekty modułowe

W01 –przedstawia budowę ciała człowieka i rozumie anatomiczne podstawy funkcjonowania poszczególnych układów i narządów.

W02 – student charakteryzuje zróżnicowanie międzygatunkowe oraz ontogenezę człowieka.

U01 – potrafi rozpoznać poszczególne narządy człowieka oraz wskazać ich lokalizację w organizmie.

U02 – potrafi przeprowadzić podstawową analizę antropologiczną materiału kostnego oraz osobników żywych.

U03 – postrzega organizm człowieka jako zintegrowany morfologicznie i fizjologicznie układ narządów.

U04 – korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym.

K01 – student przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu anatomii i antropologii człowieka.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka w zakresie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.