Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika systematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B12BS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika systematyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Agnieszka Dunajska, Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Monika Zielinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - rozróżnia główne grupy organizmów roślinnych;

W02 - wskazuje charakterystyczne cechy ważnych taksonów;

W03 - opisuje najważniejsze dla flory Polski rodziny roślin okrytozalążkowych

U01 - rozpoznaje pospolite gatunki roślin;

U02 - wykorzystuje teoretyczną wiedzę o grupach (rodzinach) roślin okrytozalążkowych do ich praktycznej identyfikacji;

U03 - samodzielnie posługuje się kluczami do oznaczania roślin

K01 - student postrzega podobieństwa w świecie roślin jako przejaw ich ewolucyjnego rozwoju

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- student opanował zagadnienia botaniki na poziomie szkoły średniej,

- student zna budowę i podstawowe funkcje organów roślinnych,

- student tłumaczy sposoby rozmnażania roślin

- student posługuje się sprzętem optycznym służącym do obserwacji roślin

- student wykonuje graficzny zapis obserwacji

- student pracuje w grupie


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Monika Zielinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - rozróżnia główne grupy organizmów roślinnych;

W02 - wskazuje charakterystyczne cechy ważnych taksonów;

W03 - opisuje najważniejsze dla flory Polski rodziny roślin okrytozalążkowych

U01 - rozpoznaje pospolite gatunki roślin;

U02 - wykorzystuje teoretyczną wiedzę o grupach (rodzinach) roślin okrytozalążkowych do ich praktycznej identyfikacji;

U03 - samodzielnie posługuje się kluczami do oznaczania roślin

K01 - student postrzega podobieństwa w świecie roślin jako przejaw ich ewolucyjnego rozwoju

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- student opanował zagadnienia botaniki na poziomie szkoły średniej,

- student zna budowę i podstawowe funkcje organów roślinnych,

- student tłumaczy sposoby rozmnażania roślin

- student posługuje się sprzętem optycznym służącym do obserwacji roślin

- student wykonuje graficzny zapis obserwacji

- student pracuje w grupie


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Monika Zielinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - rozróżnia główne grupy organizmów roślinnych;

W02 - wskazuje charakterystyczne cechy ważnych taksonów;

W03 - opisuje najważniejsze dla flory Polski rodziny roślin okrytozalążkowych

U01 - rozpoznaje pospolite gatunki roślin;

U02 - wykorzystuje teoretyczną wiedzę o grupach (rodzinach) roślin okrytozalążkowych do ich praktycznej identyfikacji;

U03 - samodzielnie posługuje się kluczami do oznaczania roślin

K01 - student postrzega podobieństwa w świecie roślin jako przejaw ich ewolucyjnego rozwoju

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- student opanował zagadnienia botaniki na poziomie szkoły średniej,

- student zna budowę i podstawowe funkcje organów roślinnych,

- student tłumaczy sposoby rozmnażania roślin

- student posługuje się sprzętem optycznym służącym do obserwacji roślin

- student wykonuje graficzny zapis obserwacji

- student pracuje w grupie


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.