Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B12S-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Łukasz Kubera, Katarzyna Marcysiak, Tomasz Marquardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna tematykę badawczą jednostki realizującej seminarium

W02 - ma wiedzę w zakresie aparatury oraz metod badawczych wykorzystywanych w danej jednostce

W03 - ma poszerzona wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

W04 - ma podstawową wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie biologii

W05 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

U01 - potrafi powiązać tematykę badawczą seminarium z podstawowymi dyscyplinami wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych

U02 - posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania referatu oraz prowadzenia dyskusji naukowej

U04 - potrafi wykorzystać i rozszerzyć znajomość języka obcego w celu pozyskania, przetwarzania i prezentowania informacji naukowych

U05 - samodzielnie planuje własna karierę zawodowa lub naukowa zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami

K01 - rozumie potrzebę stałego rozwoju zainteresowań w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w szczególności w obszarze nauk przyrodniczych

K02 - umie powiązać wyniki badań naukowych z możliwością ich praktycznego zastosowania w badaniach podstawowych i aplikacyjnych

K03 - potrafi krytycznie ocenić wartości badan naukowych

K04 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk przyrodniczych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Udokumentowana wiedza z zakresu podstaw biologii środowiskowej (ukończone studia pierwszego stopnia kierunek biologia lub pokrewny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kubera
Prowadzący grup: Katarzyna Faleńczyk-Koziróg, Renata Hoffmann, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Krystian Obolewski, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna tematykę badawczą jednostki realizującej seminarium

W02 - ma wiedzę w zakresie aparatury oraz metod badawczych wykorzystywanych w danej jednostce

W03 - ma poszerzoną wiedzę w zakresie tematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

W04 - ma podstawową wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie biologii

W05 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

U01 - potrafi powiązać tematykę badawczą seminarium z podstawowymi dyscyplinami wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych

U02 - posiada umiejętność przygotowania i wygłaszania referatu oraz prowadzenia dyskusji naukowej

U04 - potrafi wykorzystać i rozszerzyć znajomość języka obcego w celu pozyskania, przetwarzania i prezentowania informacji naukowych

U05 - samodzielnie planuje własna karierę zawodowa lub naukowa zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami

K01 - rozumie potrzebę stałego rozwoju zainteresowań w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w szczególności w obszarze nauk przyrodniczych

K02 - umie powiązać wyniki badań naukowych z możliwością ich praktycznego zastosowania w badaniach podstawowych i aplikacyjnych

K03 - potrafi krytycznie ocenić wartości badan naukowych

K04 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk przyrodniczych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Udokumentowana wiedza z zakresu podstaw biologii środowiskowej (ukończone studia pierwszego stopnia kierunek biologia lub pokrewny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska, Joanna Moraczewska, Andrzej Oleksa, Magdalena Trojankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.