Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinne kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B12wRKiv-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinne kultury in vitro
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biologia, 1 rok, 2 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student opisuje podstawowe techniki badawcze stosowane w roślinnych kulturach in vitro

W02 – Student charakteryzuje podstawowe pojęcia i procesy rozwojowe dotyczące roślinnych kultur in vitro

W03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, zna metody preparatyki oraz potrafi wykonać izolację właściwego

eksplantatu w określonych metodach kultur in vitro.

U02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je

analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie

środowiska naturalnego

K02 – świadomie przestrzega zasady pracy laboratorium roślinnych kultur in vitro

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość fizjologii roślin na poziomie akademickim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.