Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wybranych grup organizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B23BWGO-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia wybranych grup organizmów
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Renata Hoffmann, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student rozumie wybrane zjawiska i procesy zachodzące na różnych poziomach organizacji życia (K_W01);

W02 - Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii w zależności od specjalizacji studiów, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy (K_W04);

U01 - Student samodzielnie i w zespole prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddając je interpretacji oraz formułuje wnioski (K_U03);

U02 - Student wykazuje umiejętności powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i uzasadnia własne sądy i opinie (K_U06);

K01 - Student wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w analizowaniu wiedzy z zakresu nauk biologicznych (K_K02)

K02 - Student przejawia zdolność do pracy zespole, przyjmując w nim różne role (K_K05).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość zagadnień z zakresu morfologii, anatomii i ekologii roślin oraz biologii grzybów na poziomie studiów I stopnia biologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Renata Hoffmann, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student rozumie wybrane zjawiska i procesy zachodzące na różnych poziomach organizacji życia (K_W01);

W02 - Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biologii w zależności od specjalizacji studiów, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy (K_W04);

U01 - Student samodzielnie i w zespole prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddając je interpretacji oraz formułuje wnioski (K_U03);

U02 - Student wykazuje umiejętności powiązania informacji pochodzących z różnych źródeł (w tym elektronicznych), waloryzuje informacje, formułuje i uzasadnia własne sądy i opinie (K_U06);

K01 - Student wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w analizowaniu wiedzy z zakresu nauk biologicznych (K_K02)

K02 - Student przejawia zdolność do pracy zespole, przyjmując w nim różne role (K_K05).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość zagadnień z zakresu morfologii, anatomii i ekologii roślin oraz biologii grzybów na poziomie studiów I stopnia biologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.