Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24B-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Zofia Ostrowska-Podhorodecka, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K _W04 - opisuje budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych;

objaśnia podstawy fizyczne i chemiczne oraz mechanizmy molekularne szlaków metabolizmu podstawowego

K_W21 - Zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych i autotroficznych

K _U05 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii eksperymentalnej

K_K01 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi

K_K05 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych

K_06 - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych


Efekty modułowe:

W01 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcji cząsteczek budujących organizmy żywe – aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów

W02 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W03 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach, samodzielnie wykonuje roztwory, stosując instrukcję do zadania

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych obserwacji

K01 potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, przestrzega zasady obowiązujące na pracowni biochemicznej

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i organiczna na poziomie akademickim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Zofia Ostrowska-Podhorodecka, Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K _W04 - opisuje budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych;

objaśnia podstawy fizyczne i chemiczne oraz mechanizmy molekularne szlaków metabolizmu podstawowego

K_W21 - Zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych i autotroficznych

K _U05 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii eksperymentalnej

K_K01 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi

K_K05 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych

K_06 - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych


Efekty modułowe:

W01 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcji cząsteczek budujących organizmy żywe – aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów

W02 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W03 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach, samodzielnie wykonuje roztwory, stosując instrukcję do zadania

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych obserwacji

K01 potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, przestrzega zasady obowiązujące na pracowni biochemicznej

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i organiczna na poziomie akademickim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K _W04 - opisuje budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych;

objaśnia podstawy fizyczne i chemiczne oraz mechanizmy molekularne szlaków metabolizmu podstawowego

K_W21 - Zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych i autotroficznych

K _U05 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii eksperymentalnej

K_K01 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi

K_K05 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych

K_06 - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych


Efekty modułowe:

W01 ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i funkcji cząsteczek budujących organizmy żywe – aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów

W02 rozumie podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące w komórce oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia

W03 identyfikuje problemy związane z niedoborami, zaburzeniami struktury i przemian związków ważnych biologicznie

U01 wykonuje obliczenia biochemiczne potrzebne do przygotowania roztworów o pożądanych stężeniach, samodzielnie wykonuje roztwory, stosując instrukcję do zadania

U02 posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym: pipetą automatyczną, kolorymetrem, wirówką

U03 identyfikuje niektóre związki biologiczne na podstawie samodzielnie przeprowadzonych reakcji charakterystycznych, opisuje przebieg i wyniki doświadczenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych obserwacji

K01 potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, przestrzega zasady obowiązujące na pracowni biochemicznej

K03 wykazuje potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy w dziedzinie biochemii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

chemia ogólna i organiczna na poziomie akademickim

Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30 godz. (1 ECTS),

- udział w laboratoriach: 45 godz. (1,5 ECTS),

- konsultacje: 3 godz. (0,1 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 2,7 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 9 godz. (0,3 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.(0,5 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 15 godz. (0,5 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 39 godzin, co odpowiada 1,3 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.