Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia wybranych grup organizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24BWGO-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia wybranych grup organizmów
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Stanisław Seniczak, Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 – rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia,

K_W05 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy,

K_W02 – w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych biologii molekularnej i środowiskowej.


K_U01 – stosuje nowoczesne techniki i metody badawcze posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym, terenowym oraz aparaturą badawczą,

K_U02 – prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski,

K_U04 – sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski.


K_K03 – przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role,

K_K06 – jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy entomologii, zoologia bezkręgowców, botanika

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Tyburska-Woś
Prowadzący grup: Stanisław Seniczak, Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 – rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia,

K_W05 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie w oparciu o aktualny stan wiedzy,

K_W02 – w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych biologii molekularnej i środowiskowej.

K_U01 – stosuje nowoczesne techniki i metody badawcze posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym, terenowym oraz aparaturą badawczą,

K_U02 – prowadzi obserwacje zjawisk i procesów biologicznych na różnych poziomach organizacji życia, poddaje je interpretacji oraz formułuje wnioski,

K_U04 – sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski.

K_K03 – przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role,

K_K06 – jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy entomologii, zoologia bezkręgowców, botanika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.