Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24Bi-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Mikulski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Aleksandra Menka, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości wykorzystania

drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska oraz medycynie i farmacji

W02 - opisuje podstawowe techniki użycia materiału biologicznego w wymienionych dziedzinach

W03 - wskazuje możliwości oraz wymienia potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem GMO


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - ocenia cechy technologiczne mikroorganizmów oraz właściwości wybranych surowców stosowanych w procesach biotechnologicznych

U03 - stosuje wybrane biokatalizatory (hydroliza skrobi), techniki immobilizacji mikroorganizmów oraz analizuje przebiegu procesów fermentacyjnych z wykorzystaniem wskaźników biotechnologicznych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości wykorzystania

drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska oraz medycynie i farmacji

W02 - opisuje podstawowe techniki użycia materiału biologicznego w wymienionych dziedzinach

W03 - wskazuje możliwości oraz wymienia potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem GMO


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - ocenia cechy technologiczne mikroorganizmów oraz właściwości wybranych surowców stosowanych w procesach biotechnologicznych

U03 - stosuje wybrane biokatalizatory (hydroliza skrobi), techniki immobilizacji mikroorganizmów oraz analizuje przebiegu procesów fermentacyjnych z wykorzystaniem wskaźników biotechnologicznych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości wykorzystania

drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska oraz medycynie i farmacji

W02 - opisuje podstawowe techniki użycia materiału biologicznego w wymienionych dziedzinach

W03 - wskazuje możliwości oraz wymienia potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem GMO


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - ocenia cechy technologiczne mikroorganizmów oraz właściwości wybranych surowców stosowanych w procesach biotechnologicznych

U03 - stosuje wybrane biokatalizatory (hydroliza skrobi), techniki immobilizacji mikroorganizmów oraz analizuje przebiegu procesów fermentacyjnych z wykorzystaniem wskaźników biotechnologicznych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - definiuje możliwości wykorzystania

drobnoustrojów, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska oraz medycynie i farmacji

W02 - opisuje podstawowe techniki użycia materiału biologicznego w wymienionych dziedzinach

W03 - wskazuje możliwości oraz wymienia potencjalne zagrożenia związane z wykorzystaniem GMO


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - ocenia cechy technologiczne mikroorganizmów oraz właściwości wybranych surowców stosowanych w procesach biotechnologicznych

U03 - stosuje wybrane biokatalizatory (hydroliza skrobi), techniki immobilizacji mikroorganizmów oraz analizuje przebiegu procesów fermentacyjnych z wykorzystaniem wskaźników biotechnologicznych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw i zagrożeń nowoczesnej biotechnologii

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Bilans pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe):

- wykład – 30h,

- laboratoria – 30h.

Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- przygotowanie do egzaminu – 15h,

- przygotowanie do kolokwium oraz przygotowanie sprawozdań i projektu – 10h.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.