Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Embriologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24E-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Embriologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Mateusz Buzała, Ryszard Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W06 – opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W09 – omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych.

K_W19 – definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych


Efekty modułowe

W01 - opisuje budowę jądra, charakteryzuje jego czynność wydzielniczą; definiuje pojęcie spermatogenezy i opisuje przebieg tego procesu; omawia histo- fizjologię najądrza; charakteryzuje budowę nasieniowodu, gruczołu krokowego, gruczołów dodatkowych i prącia.

W02 – opisuje cytofizjologię części korowej i rdzennej jajnika oraz jajowodu, opisuje histofizjologię macicy; omawia proces oogenezy.

W03 – charakteryzuje podstawowe stadia rozwoju zarodka; definiuje pojęcia zaplemnienia, zapłodnienia, kapacytacji oraz reakcji akrosomowej; omawia różnicowanie listków zarodkowych i ich umiejscowienie w obszarach zarodkowych.

W04 – omawia budowę błon płodowych, ich pochodzenie i różnicowanie się; opisuje proces powstawania łożyska i jego funkcje, definiuje pojęcia indukcji pierwotnej i wtórnej.

W05 – omawia wpływ czynników wewnątrz- i pozaustrojowych na rozwój ciąży.

K01 - rozumie znaczenie podstaw wiedzy w zrozumieniu wielu procesów życiowych w aspekcie procesów biotechnologicznych.

K02 –rozumie potrzebę współpartnerstwa w podejmowaniu decyzji i podnoszeniu odpowiedzialności za partnerkę/partnera.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizjologia zwierząt, wiadomości z biologii w zakresie programu liceum ogólnokształcącego na poziomie egzaminu maturalnego w stopniu rozszerzonym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Mateusz Buzała, Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W06 – opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów

K_W09 – omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych.

K_W19 – definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych


Efekty modułowe

W01 - opisuje budowę jądra, charakteryzuje jego czynność wydzielniczą; definiuje pojęcie spermatogenezy i opisuje przebieg tego procesu; omawia histo- fizjologię najądrza; charakteryzuje budowę nasieniowodu, gruczołu krokowego, gruczołów dodatkowych i prącia.

W02 – opisuje cytofizjologię części korowej i rdzennej jajnika oraz jajowodu, opisuje histofizjologię macicy; omawia proces oogenezy.

W03 – charakteryzuje podstawowe stadia rozwoju zarodka; definiuje pojęcia zaplemnienia, zapłodnienia, kapacytacji oraz reakcji akrosomowej; omawia różnicowanie listków zarodkowych i ich umiejscowienie w obszarach zarodkowych.

W04 – omawia budowę błon płodowych, ich pochodzenie i różnicowanie się; opisuje proces powstawania łożyska i jego funkcje, definiuje pojęcia indukcji pierwotnej i wtórnej.

W05 – omawia wpływ czynników wewnątrz- i pozaustrojowych na rozwój ciąży.

K01 - rozumie znaczenie podstaw wiedzy w zrozumieniu wielu procesów życiowych w aspekcie procesów biotechnologicznych.

K02 –rozumie potrzebę współpartnerstwa w podejmowaniu decyzji i podnoszeniu odpowiedzialności za partnerkę/partnera.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Fizjologia zwierząt, wiadomości z biologii w zakresie programu liceum ogólnokształcącego na poziomie egzaminu maturalnego w stopniu rozszerzonym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.