Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24EZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia zwierząt
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania populacji, biocenozy i ekosystemu, K_W01

W02 – charakteryzuje faunę wybranych ekosystemów lądowych, K_W05

W03 – opisuje faunę synurbijną, K_W05

W04 – ma wiedzę w zakresie ekologii żerowania. K_W05

U01 – szacuje zagęszczenie/liczebność zwierząt przy użyciu różnych metod, K_U02

U02 – korzystając z tabel przeżywania określa podstawowe statystyki demograficzne populacji, K_U02

U03 – interpretuje metodę morfometryczną służącą do przeanalizowania skutków chowu wsobnego poprzez fluktuującą asymetrię, K_U02

U04 – szacuje efektywną wielkość populacji oraz liczbę osobników koniecznych do ograniczenia utraty różnorodności genetycznej na określonym poziomie, K_U02

U05 – szacuje całkowitą liczbę gatunków przy użyciu programu EstimateS za pomocą kilku estymatorów, K_U02

U06 – ocenia różnorodność gatunkową i podobieństwo faunistyczne przy użyciu różnych wskaźników, K_U02

U07 – sporządza w sposób poprawny sprawozdanie z przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski. K_U04

K01 – rozumie konieczność ustawicznego uczenia się, K_K01

K02 – potrafi pracować samodzielnie jak i zarówno w grupie. K_K03


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zoologia ogólna, zoologia strunowców, zoologia bezkręgowców, botanika systematyczna, ekologia, technologia informacyjna, genetyka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę w zakresie struktury i funkcjonowania populacji, biocenozy i ekosystemu, K_W01

W02 – charakteryzuje faunę wybranych ekosystemów lądowych, K_W05

W03 – opisuje faunę synurbijną, K_W05

W04 – ma wiedzę w zakresie ekologii żerowania. K_W05

U01 – szacuje zagęszczenie/liczebność zwierząt przy użyciu różnych metod, K_U02

U02 – korzystając z tabel przeżywania określa podstawowe statystyki demograficzne populacji, K_U02

U03 – interpretuje metodę morfometryczną służącą do przeanalizowania skutków chowu wsobnego poprzez fluktuującą asymetrię, K_U02

U04 – szacuje efektywną wielkość populacji oraz liczbę osobników koniecznych do ograniczenia utraty różnorodności genetycznej na określonym poziomie, K_U02

U05 – szacuje całkowitą liczbę gatunków przy użyciu programu EstimateS za pomocą kilku estymatorów, K_U02

U06 – ocenia różnorodność gatunkową i podobieństwo faunistyczne przy użyciu różnych wskaźników, K_U02

U07 – sporządza w sposób poprawny sprawozdanie z przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski. K_U04

K01 – rozumie konieczność ustawicznego uczenia się, K_K01

K02 – potrafi pracować samodzielnie jak i zarówno w grupie. K_K03


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zoologia ogólna, zoologia strunowców, zoologia bezkręgowców, botanika systematyczna, ekologia, technologia informacyjna, genetyka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.