Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24Ek-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Banaszak
Prowadzący grup: Józef Banaszak, Anna Sobieraj-Betlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu. K_W08

W02 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W09

W03 – opisuje podstawy naukowe ochrony środowiska oraz przyrody. K_W20

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych oraz umie wskazać najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego. K_U08

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych i terenowych z zakresu ekologii oraz wyciąga z nich odpowiednie wnioski. K_U13

K01 – wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi. K_K01

K02 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej. K_K02

K03 – aktywnie pracuje w grupie, szanując pracę innych i swoją. K_K05

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

kurs z zoologii ogólnej, botaniki ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu. K_W08

W02 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W09

W03 – opisuje podstawy naukowe ochrony środowiska oraz przyrody. K_W20

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych oraz umie wskazać najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego. K_U08

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych i terenowych z zakresu ekologii oraz wyciąga z nich odpowiednie wnioski. K_U13

K01 – wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi. K_K01

K02 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej. K_K02

K03 – aktywnie pracuje w grupie, szanując pracę innych i swoją. K_K05

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

kurs z zoologii ogólnej, botaniki ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu. K_W08

W02 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W09

W03 – opisuje podstawy naukowe ochrony środowiska oraz przyrody. K_W20

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych oraz umie wskazać najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego. K_U08

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych i terenowych z zakresu ekologii oraz wyciąga z nich odpowiednie wnioski. K_U13

K01 – wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi. K_K01

K02 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej. K_K02

K03 – aktywnie pracuje w grupie, szanując pracę innych i swoją. K_K05

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

kurs z zoologii ogólnej, botaniki ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu. K_W08

W02 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W09

W03 – opisuje podstawy naukowe ochrony środowiska oraz przyrody. K_W20

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych oraz umie wskazać najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego. K_U08

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych i terenowych z zakresu ekologii oraz wyciąga z nich odpowiednie wnioski. K_U13

K01 – wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi. K_K01

K02 – zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej. K_K02

K03 – aktywnie pracuje w grupie, szanując pracę innych i swoją. K_K05

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

kurs z zoologii ogólnej, botaniki ogólnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.