Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24OŹE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje pojęcie i rodzaje biopaliw

W02. tłumaczy uwarunkowania energetyczne i środowiskowe przemawiające za wprowadzaniem biopaliw w regionie, Polsce i na świecie

W03.wymienia i charakteryzuje podstawowe technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcji biopaliw stałych, płynnych i gazowych.

W04. wylicza wady i zalety energii ze źródeł odnawialnych oraz biopaliw.

K01. jest świadomy możliwości wykorzystanie surowców naturalnych do produkcji biopaliw.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, genetyki, inżynierii bioprocesowej i technik bioreaktorowych, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje pojęcie i rodzaje biopaliw

W02. tłumaczy uwarunkowania energetyczne i środowiskowe przemawiające za wprowadzaniem biopaliw w regionie, Polsce i na świecie

W03.wymienia i charakteryzuje podstawowe technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcji biopaliw stałych, płynnych i gazowych.

W04. wylicza wady i zalety energii ze źródeł odnawialnych oraz biopaliw.

K01. jest świadomy możliwości wykorzystanie surowców naturalnych do produkcji biopaliw.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, genetyki, inżynierii bioprocesowej i technik bioreaktorowych, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje pojęcie i rodzaje biopaliw

W02. tłumaczy uwarunkowania energetyczne i środowiskowe przemawiające za wprowadzaniem biopaliw w regionie, Polsce i na świecie

W03.wymienia i charakteryzuje podstawowe technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcji biopaliw stałych, płynnych i gazowych.

W04. wylicza wady i zalety energii ze źródeł odnawialnych oraz biopaliw.

K01. jest świadomy możliwości wykorzystanie surowców naturalnych do produkcji biopaliw.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, genetyki, inżynierii bioprocesowej i technik bioreaktorowych, zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych

Bilans pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe):

- wykład – 15h.

Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 15h,

- przygotowanie referatu w postaci prezentacji multimedialnej - 10h.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.