Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B24bC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytofizjologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Ryszard Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W06 - opisuje podstawowe elementy składowe i wyjaśnia różnice w budowie i funkcjonowaniu komórek prokariotycznych i eukariotycznych; przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne między składowymi komórki, jak i między komórkami.

K_W19 - Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych w zakresie wybranych poziomów organizacji życia.

K_W21 - Zna główne źródła energii metabolicznej organizmów heterotroficznych i autotroficznych.

K_U07- rozumie procesy fizjologiczne na różnych poziomach organizacji życia.

K_U13 - Interpretuje przebieg i wyniki prowadzonych eksperymentów, wyciąga z nich odpowiednie wnioski.

K_K01 - wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi.

K_K02 - dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.


Efekty modułowe

W01 - definiuje pojęcie komórki, wymienia wszystkie organelle komórkowe i opisuje ich budowę, określa czynność poszczególnych organelli.

W02 – posiada znajomość specjalizacji czynnościowych komórek.

W03 - zna sposoby komunikacji między komórkami, między komórką

a macierzą zewnątrzkomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów i innych chorób.

W04 - zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

U01 – potrafi powiązać czynność poszczególnych organelli komórkowych z ich budową, określić zależności pomiędzy poszczególnymi organellami, dobrać odpowiednie metody w celu wykrycia poszczególnych struktur komórkowych np. kwasów nukleinowych oraz miejsc aktywności enzymów.

U02 - dokonuje opisu i interpretacji budowy i funkcji komórek oraz interpretuje relacje między budową i funkcją.

U03 – potrafi właściwe wykorzystywać nazewnictwo cytologiczne.

K01 – wykorzystuje terminologię cytologiczną dla percepcji informacji z zakresu innych przedmiotów.

K02 – dostrzega potrzebę aktualizacji wiedzy dotyczącej technik laboratoryjnych i badawczych oraz wykorzystywania jej w badaniach cytologicznych.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z biologii w zakresie programu liceum ogólnokształcącego

na poziomie egzaminu maturalnego w stopniu rozszerzonym.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gołda
Prowadzący grup: Ryszard Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.