Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioindykacja i monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B36BMS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioindykacja i monitoring środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Cezary Toma, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. K_W09

W02 - ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. K_W09

W03 - w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych. K_W08

W04 - ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych. K_W08

W05 – ma wiedze w zakresie reguł i mechanizmów wybranych poziomów organizacji życia. K_W08

U01 - stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych. K_U01

U02 - stosuje wiedzę teoretyczną do rozpoznawania pospolitych taksonów. K_U04

U03 - przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne. K_U06

U04 - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. K_U06

U05 - wykonuje w laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne. K_U03

U06 - przygotowuje dobrze udokumentowane sprawozdania stosując różne metody prezentacji danych. K_U10

U07 - wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego. K_U08

U08 - wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł. K_U12

U09 - wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej. K_U12

K01 - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. K_K02

K02 - wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej. K_K02

K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K07

K04 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K07

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza i umiejętności z przedmiotów: ekologia ogólna, zoologia i botanika systematyczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Toma
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Natalia Mrozińska, Paweł Napiórkowski, Cezary Toma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie pojęcie indykatora

W02 – ma wiedzę w zakresie oceny środowiska na podstawie organizmów roślinnych i zwierzęcych

W03 - ma wiedzę dotyczącą zastosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych do bioindykacji i monitoringu stanu środowiska przyrodniczego

U01 – rozumie literaturę dotyczącą opisu wykorzystania indykatorów

U02 – wykorzystuje dostępne źródła informacji elektronicznej do opisu stanu środowiska

U03 – wykonuje prostą analizę ubytków powierzchni blaszki liściowej

K01 – rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ekologia, Botanika, Zoologia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Toma
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Cezary Toma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie pojęcie indykatora

W02 – ma wiedzę w zakresie oceny środowiska na podstawie organizmów roślinnych i zwierzęcych

W03 - ma wiedzę dotyczącą zastosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych do bioindykacji i monitoringu stanu środowiska przyrodniczego

U01 – rozumie literaturę dotyczącą opisu wykorzystania indykatorów

U02 – wykorzystuje dostępne źródła informacji elektronicznej do opisu stanu środowiska

U03 – wykonuje prostą analizę ubytków powierzchni blaszki liściowej

K01 – rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ekologia, Botanika, Zoologia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska, Paweł Napiórkowski, Monika Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.