Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie roślinnych krajobrazów młodoglacjalnych Polski Północnej i Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B36aZRKMPPS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie roślinnych krajobrazów młodoglacjalnych Polski Północnej i Środkowej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Renata Hoffmann, Ewa Wachowiak-Świtała, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Zna metody identyfikacji gatunków, zbiorowisk roślinnych oraz podstawowych jednostek krajobrazowych (K_W10)

W02 Charakteryzuje zbiorowiska roślinne reprezentujące różne typy siedlisk (K_W06)

W03 Wymienia i omawia krajobrazy naturalne i antropogeniczne (K_W06)

W04 Omawia zonację roślinności na przykładzie wybrzeża Bałtyku (K_W06)

U01 Rozpoznaje podstawowe jednostki syntaksonomiczne związane z określonymi typami siedlisk (K_U05)

U02 Potrafi wskazać powiązania szaty roślinnej z rzeźbą terenu, warunkami hydrobiologicznymi i typami gleb (K_U05)

U03 Potrafi korzystać z map (m. in. potencjalnej roślinności naturalnej – wersja elektroniczna), atlasów (m. in. Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce) czy baz danych (np. Lista roślin naczyniowych Polski – wersja elektroniczna) (K_U08)

K01 Pogłębia wiedzę z zakresu bioróżnorodności świata roślinnego (K_U02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy taksonomii roślin, gleboznawstwa oraz ekologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.