Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT36BOS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w ochronie środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. zna techniki sprawdzania biodegradacji materiałów, metody analizy chemicznej i fizycznej oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć stopień zachodzących procesów degradacji

W02. opisuje: sposoby wykorzystania drobnoustrojów, rozwój zbiorowisk drobnoustrojów oraz metaboliczne procesy umożliwiające degradację zanieczyszczeń ze środowiska

W03. charakteryzuje praktyczne przykłady technologii neutralizacji zanieczyszczeń gleb, wody i powietrza, zna budowę stosownych do tego celów bioreaktorów

W04. Zna aktualne problemy biotechnologicznego oczyszczania środowiska (metale ciężkie, wykorzystanie celulozy jako nieskrobiowego źródła energii)

U01. Dokonuje pomiarów, wyznacza wartości parametrów chemicznych (ilość cukrów redukujących), fizycznych (zmian lepkości, masy itp.), biologicznych (jtk/g), z użyciem metod matematycznych ocenia uzyskane wartości.

U02. w skali laboratoryjnej, pod kierunkiem opiekuna, stosuje: metody izolacji komórek drobnoustrojów o cechach warunkujących degradację biologiczną, za pomocą aparatury laboratoryjnej stosuje techniki służące do oceny stopnia biodegradacji substancji kontaminujących środowisko

U03. sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K01. Sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02. Ma świadomość: korzyści i dylematów płynących z zastosowania interdyscyplinarnych metod biologicznych w ochronie środowiska


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii ogólnej, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, znajomość zasad pracy i umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. zna techniki sprawdzania biodegradacji materiałów, metody analizy chemicznej i fizycznej oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć stopień zachodzących procesów degradacji

W02. opisuje: sposoby wykorzystania drobnoustrojów, rozwój zbiorowisk drobnoustrojów oraz metaboliczne procesy umożliwiające degradację zanieczyszczeń ze środowiska

W03. charakteryzuje praktyczne przykłady technologii neutralizacji zanieczyszczeń gleb, wody i powietrza, zna budowę stosownych do tego celów bioreaktorów

W04. Zna aktualne problemy związane z biotechnologicznym oczyszczaniem środowiska.

U01. Dokonuje pomiarów, wyznacza wartości parametrów chemicznych (ilość cukrów redukujących), fizycznych (zmian lepkości, masy itp.), biologicznych (jtk/g), z użyciem metod matematycznych ocenia uzyskane wartości.

U02. w skali laboratoryjnej, pod kierunkiem opiekuna, stosuje: metody izolacji komórek drobnoustrojów o cechach warunkujących degradację biologiczną, za pomocą aparatury laboratoryjnej stosuje techniki służące do oceny stopnia biodegradacji substancji kontaminujących środowisko

U03. sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K01. Sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02. Ma świadomość: korzyści i dylematów płynących z zastosowania interdyscyplinarnych metod biologicznych w ochronie środowiska


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii ogólnej, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, znajomość zasad pracy i umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. zna techniki sprawdzania biodegradacji materiałów, metody analizy chemicznej i fizycznej oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć stopień zachodzących procesów degradacji

W02. opisuje: sposoby wykorzystania drobnoustrojów, rozwój zbiorowisk drobnoustrojów oraz metaboliczne procesy umożliwiające degradację zanieczyszczeń ze środowiska

W03. charakteryzuje praktyczne przykłady technologii neutralizacji zanieczyszczeń gleb, wody i powietrza, zna budowę stosownych do tego celów bioreaktorów

W04. Zna aktualne problemy związane z biotechnologicznym oczyszczaniem środowiska.

U01. sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K01. Sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02. Ma świadomość: korzyści i dylematów płynących z zastosowania interdyscyplinarnych metod biologicznych w ochronie środowiska


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii ogólnej, biochemii, chemii organicznej, ochrony środowiska, znajomość zasad pracy i umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.