Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analityczne w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT36MA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analityczne w biotechnologii
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. Zna metody matematyczne i statystyczne, które umożliwiają analizę samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów naukowych, mających na celu interpretację zjawisk przyrodniczych.

W02. Dobiera metodę analityczną do danej próbki.

W03. Ustala odpowiednią, wstępną obróbkę próbki.

W04. Zna zastosowanie oraz zasadę działania wybranych metod analitycznych : spektrometrycznych i chromatograficznych.

W05. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych.

W06. Proponuje asortyment (urządzenia, sprzęt laboratoryjny, szkło) dostępne aktualnie na rynku niezbędne do przeprowadzenia badań

W07. Zna praktyczne zastosowanie metod analitycznych w biotechnologii.


U01. Dokonuje pomiarów, wyznacza wartości parametrów fizycznych (zmian masy, absorbancji), biologicznych (jtk/g), potrafi zinterpretować wynik eksperymentu i wykonać obliczenia na podstawie danych analitycznych. stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych, posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą.

U02. W skali laboratoryjnej, pod kierunkiem opiekuna, oznacza ilość biomasy i ilość drobnoustrojów, umie oznaczyć wybrany parametr chemiczny przy użyciu spektrofotometru zarówno w zakresie światła widzialnego jak i ultrafioletowego, korzysta z katalogów firm oferujących wyposażenie laboratoriów.

U03. sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski


K01. Sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma świadomość znaczenia dokładności, rzetelności wykonywanej pracy badawczej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, znajomość zasad pracy i umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. Zna metody matematyczne i statystyczne, które umożliwiają analizę samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów naukowych, mających na celu interpretację zjawisk przyrodniczych.

W02. Dobiera metodę analityczną do danej próbki.

W03. Ustala odpowiednią, wstępną obróbkę próbki.

W04. Zna zastosowanie oraz zasadę działania wybranych metod analitycznych : spektrometrycznych i chromatograficznych.

W05. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych.

W06. Proponuje asortyment (urządzenia, sprzęt laboratoryjny, szkło) dostępne aktualnie na rynku niezbędne do przeprowadzenia badań

W07. Zna praktyczne zastosowanie metod analitycznych w biotechnologii.


U01. Dokonuje pomiarów, wyznacza wartości parametrów fizycznych (zmian masy, absorbancji), biologicznych (jtk/g), potrafi zinterpretować wynik eksperymentu i wykonać obliczenia na podstawie danych analitycznych. stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych, posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą.

U02. W skali laboratoryjnej, pod kierunkiem opiekuna, oznacza ilość biomasy i ilość drobnoustrojów, umie oznaczyć wybrany parametr chemiczny przy użyciu spektrofotometru, korzysta z katalogów firm oferujących wyposażenie laboratoriów.

U03. sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski


K01. Sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma świadomość znaczenia dokładności, rzetelności wykonywanej pracy badawczej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, znajomość zasad pracy i umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. Zna metody matematyczne i statystyczne, które umożliwiają analizę samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów naukowych, mających na celu interpretację zjawisk przyrodniczych.

W02. Dobiera metodę analityczną do danej próbki.

W03. Ustala odpowiednią, wstępną obróbkę próbki.

W04. Zna zastosowanie oraz zasadę działania wybranych metod analitycznych : spektrometrycznych i chromatograficznych.

W05. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych.

W06. Proponuje asortyment (urządzenia, sprzęt laboratoryjny, szkło) dostępne aktualnie na rynku niezbędne do przeprowadzenia badań

W07. Zna praktyczne zastosowanie metod analitycznych w biotechnologii.


U01. Sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski


K01. Sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma świadomość znaczenia dokładności, rzetelności wykonywanej pracy badawczej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biochemii, chemii organicznej, znajomość zasad pracy i umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.