Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT36PBZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii żywności
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska, Aleksandra Menka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - zna techniki pozyskiwania substancji syntetyzowanych przez drobnoustroje stosowane w biotechnologii żywności, metody analizy chemicznej i fizycznej tych substancji oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć ilości wydzielanych substancji;

W_02 - wymienia metaboliczne procesy będące u podstaw produkcji dodatków do żywności i zna cele stosowania tych produktów;

W_03 - wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce, ich pochodne oraz technologie stosowane w biotechnologii do produkcji wybranych fermentowanych artykułów żywnościowych;


U_01 - dokonuje pomiarów bioproduktów metodami analitycznymi na podstawie krzywych zależności wielkości fizycznych i chemicznych z użyciem metod matematycznych oraz ocenia uzyskane wartości;

U_02 – w skali laboratoryjnej, pod kierunkiem opiekuna: hoduje drobnoustroje o wybranych cechach metabolicznych stosowanych w biotechnologii żywności; dokonuje pomiarów i izolacji: biomasy oraz produktów reakcji enzymatycznych; dokonuje prostej oceny właściwości drobnoustrojów stosowanych do produkcji żywności (drożdże piekarskie);

U_03 - sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski;

K_01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

K_02 - ma świadomość: korzyści i dylematów płynących z zastosowania interdyscyplinarnych metod biologicznych oraz organizmów modyfikowanych genetycznie w biotechnologii żywności;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw fizyki, biochemii, biotechnologii, chemii nieorganicznej i organicznej, zasad pracy w laboratorium biochemicznym i biotechnologicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - zna techniki pozyskiwania substancji syntetyzowanych przez drobnoustroje stosowane w biotechnologii żywności, metody analizy chemicznej i fizycznej tych substancji oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć ilości wydzielanych substancji;

W_02 - wymienia metaboliczne procesy będące u podstaw produkcji dodatków do żywności i zna cele stosowania tych produktów;

W_03 - wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce, ich pochodne oraz technologie stosowane w biotechnologii do produkcji wybranych fermentowanych artykułów żywnościowych;


U_01 - dokonuje pomiarów bioproduktów metodami analitycznymi na podstawie krzywych zależności wielkości fizycznych i chemicznych z użyciem metod matematycznych oraz ocenia uzyskane wartości;

U_02 – w skali laboratoryjnej, pod kierunkiem opiekuna: hoduje drobnoustroje o wybranych cechach metabolicznych stosowanych w biotechnologii żywności; dokonuje pomiarów i izolacji: biomasy oraz produktów reakcji enzymatycznych; dokonuje prostej oceny właściwości drobnoustrojów stosowanych do produkcji żywności (drożdże piekarskie);

U_03 - sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski;

K_01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

K_02 - ma świadomość: korzyści i dylematów płynących z zastosowania interdyscyplinarnych metod biologicznych oraz organizmów modyfikowanych genetycznie w biotechnologii żywności;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw fizyki, biochemii, biotechnologii, chemii nieorganicznej i organicznej, zasad pracy w laboratorium biochemicznym i biotechnologicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Joanna Dróżdż-Afelt, Aleksandra Jankowska, Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - zna techniki pozyskiwania substancji syntetyzowanych przez drobnoustroje stosowane w biotechnologii żywności, metody analizy chemicznej i fizycznej tych substancji oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć ilości wydzielanych substancji;

W_02 - wymienia metaboliczne procesy będące u podstaw produkcji dodatków do żywności i zna cele stosowania tych produktów;

W_03 - wymienia i charakteryzuje surowce roślinne, zwierzęce, ich pochodne oraz technologie stosowane w biotechnologii do produkcji wybranych fermentowanych artykułów żywnościowych;


U_01 - sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski;

K_01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

K_02 - ma świadomość: korzyści i dylematów płynących z zastosowania interdyscyplinarnych metod biologicznych oraz organizmów modyfikowanych genetycznie w biotechnologii żywności;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw fizyki, biochemii, biotechnologii, chemii nieorganicznej i organicznej, zasad pracy w laboratorium biochemicznym i biotechnologicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Joanna Dróżdż-Afelt, Aleksandra Jankowska, Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.