Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11CO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Aleksandra Menka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 – zna budowę, właściwości fizyczne oraz chemiczne podstawowych grup związków organicznych.

W02 – wymienia i charakteryzuje drogi biosyntezy i przekształceń głównych grup funkcyjnych.

W03 - opisuje i rozpoznaje rodzaje izomerii związków organicznych oraz biopolimerów naturalnych.


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki pracy stosowane w laboratorium chemii organicznej.

U02 - przeprowadza eksperymenty ilustrujące właściwości omawianych związków organicznych.

U03 - identyfikuje związki organiczne wykorzystując ich właściwości chemiczne.


Kompetencje:

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska, Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 – zna budowę, właściwości fizyczne oraz chemiczne podstawowych grup związków organicznych.

W02 – wymienia i charakteryzuje drogi biosyntezy i przekształceń głównych grup funkcyjnych.

W03 - opisuje i rozpoznaje rodzaje izomerii związków organicznych oraz biopolimerów naturalnych.


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki pracy stosowane w laboratorium chemii organicznej.

U02 - przeprowadza eksperymenty ilustrujące właściwości omawianych związków organicznych.

U03 - identyfikuje związki organiczne wykorzystując ich właściwości chemiczne.


Kompetencje:

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska, Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - zna budowę prostych związków organicznych, nazewnictwo i ich właściwości fizyczne i chemiczne

W02 – ma podstawową wiedzę na temat metod otrzymywania, reaktywności i aktywności biologicznej wybranych grup związków organicznych

Umiejętności:

U01 – umie powiązać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych z budową ich cząstek

Kompetencje:

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji

K02 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań

K03 - rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 – zna budowę, właściwości fizyczne oraz chemiczne podstawowych grup związków organicznych.

W02 - opisuje i rozpoznaje rodzaje izomerii związków organicznych oraz biopolimerów naturalnych.

Umiejętności:

U01 - wykorzystuje podstawowe techniki pracy stosowane w laboratorium chemii organicznej.

U02 - przeprowadza eksperymenty ilustrujące właściwości omawianych związków organicznych.

U03 - identyfikuje związki organiczne wykorzystując ich właściwości chemiczne.

Kompetencje:

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- wykład: 1 ECTS (30h),

- laboratoria: 1 ECTS (30h),

- konsultacje: 1 ECTS (25 h),

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,1 ECTS (2h).

Łączny nakład pracy studenta wynosi 87 godzin, co odpowiada 3,1 ECTS


Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do egzaminu: 1 ECTS (30h),

- przygotowanie i uzupełnienie notatek: 0,9 ECTS (20h),

- przygotowanie do kolokwium: 1 ECTS (30h).

Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 2,9 ECTS


Sumarycznie: 167 godzin, co odpowiada 6 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.