Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11E-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 przedstawia i charakteryzuje wiedzę w zakresie ekonomiki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych (realizuje efekt K_ W04)

W02 opisuje przedmiot i zastosowania ekonomiki oraz wskazuje podstawowe zasady ekonomiki w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy (realizuje efekt K_ W17)

W03 - wybiera ogólne zasady ekonomiki przy tworzeniu i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (realizuje efekt K_ W18)

U01 dobiera wybrane modele z zakresu ekonomiki do opisu zjawisk i analizy danych (realizuje efekt K_ U07)

U02 realizuje indywidualnie i zespołowo realizować zadania z zakresu ekonomiki, głownie zbierać dane oraz je interpretować i oceniać (realizuje efekt K_ U13)

K01 jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru ekonomiki i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego (realizuje efekt K_ K09)

K02 potrafi myśleć i działać w sposób ekonomiczny i przedsiębiorczy (realizuje efekt K_ K11)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 przedstawia i charakteryzuje wiedzę w zakresie ekonomiki umożliwiającą opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych (realizuje efekt K_ W04)

W02 opisuje przedmiot i zastosowania ekonomiki oraz wskazuje podstawowe zasady ekonomiki w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy (realizuje efekt K_ W17)

W03 - wybiera ogólne zasady ekonomiki przy tworzeniu i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (realizuje efekt K_ W18)

U01 dobiera wybrane modele z zakresu ekonomiki do opisu zjawisk i analizy danych (realizuje efekt K_ U07)

U02 realizuje indywidualnie i zespołowo realizować zadania z zakresu ekonomiki, głownie zbierać dane oraz je interpretować i oceniać (realizuje efekt K_ U13)

K01 jest świadomy interdyscyplinarnego charakteru ekonomiki i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego (realizuje efekt K_ K09)

K02 potrafi myśleć i działać w sposób ekonomiczny i przedsiębiorczy (realizuje efekt K_ K11)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Geise
Prowadzący grup: Mirosław Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01: Posiada wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego oraz elementów statystyki opisowej. [K_W04]

W 02: Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym jednostek pochodzących z sektora biomedycznego. [K_W18]

U 01: Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego oraz metod statystycznych w analizie danych. [K_U07]

U 02: Potrafi realizować proste projekty badawcze z wykorzystaniem metod ilościowych. [K_U13]

K 01: Widzi i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystywania metod ilościowych w pracy zawodowej i praktyce gospodarczej. [K_K01]

K 02: Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie kursu dają możliwość podejmowania racjonalnych decyzji w życiu gospodarczym. [K_K11]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01: Posiada wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego oraz elementów statystyki opisowej. [K_W04]

W 02: Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym jednostek pochodzących z sektora biomedycznego. [K_W18]

U 01: Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunku ekonomicznego oraz metod statystycznych w analizie danych. [K_U07]

U 02: Potrafi realizować proste projekty badawcze z wykorzystaniem metod ilościowych. [K_U13]

K 01: Widzi i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystywania metod ilościowych w pracy zawodowej i praktyce gospodarczej. [K_K01]

K 02: Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie kursu dają możliwość podejmowania racjonalnych decyzji w życiu gospodarczym. [K_K11]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.