Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej i ergonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11OWIE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej i ergonomia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje podstawowe zasady związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej, w tym związane z funkcjonowaniem na uczelni wyższej,

W02. zna przedmiot i zastosowania ergonomii,

W03. wskazuje podstawowe zasady ergonomii w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy,

W04. rozróżnia rodzaje hałasu, wskazuje oddziaływania hałasu na organizm człowieka. i pracy zmianowej na człowieka,

K01. jest świadomy zagrożeń związanych z nie przestrzeganiem praw autorskich,

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje podstawowe zasady związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej, w tym związane z funkcjonowaniem na uczelni wyższej,

W02. zna przedmiot i zastosowania ergonomii,

W03. wskazuje podstawowe zasady ergonomii w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy,

W04. rozróżnia rodzaje hałasu, wskazuje oddziaływania hałasu na organizm człowieka. i pracy zmianowej na człowieka,

K01. jest świadomy zagrożeń związanych z nie przestrzeganiem praw autorskich,

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje podstawowe zasady związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej, w tym związane z funkcjonowaniem na uczelni wyższej,

W02. zna przedmiot i zastosowania ergonomii,

W03. wskazuje podstawowe zasady ergonomii w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy,

W04. rozróżnia rodzaje hałasu, wskazuje oddziaływania hałasu na organizm człowieka. i pracy zmianowej na człowieka,

K01. jest świadomy zagrożeń związanych z nie przestrzeganiem praw autorskich,

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Koim-Puchowska
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje podstawowe zasady związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej, w tym związane z funkcjonowaniem na uczelni wyższej,

W02. zna przedmiot i zastosowania ergonomii,

W03. wskazuje podstawowe zasady ergonomii w odniesieniu do wybranych czynników wynikających z relacji człowiek-środowisko pracy,

W04. rozróżnia rodzaje hałasu, wskazuje oddziaływania hałasu na organizm człowieka. i pracy zmianowej na człowieka,

K01. jest świadomy zagrożeń związanych z nie przestrzeganiem praw autorskich,

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach, aktywność na czat (forma synchroniczna) : 12 godz. (0,5 ECTS)

-przeprowadzenie kolokwium zaliczeniowego: 2 godz. (0,1 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta to 14 godz. czyli 0,6 ECTS.


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godz.(0,2 ECTS)

-udział w wykładach (forma asynchroniczna): 5 godz. (0,2 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta to 10 godz. czyli 0,4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Koim-Puchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.