Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt12BK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Zofia Ostrowska-Podhorodecka, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W01 - zna budowę i funkcje związków organicznych i nieorganicznych budujących organizmy żywe

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_W10 - opisuje możliwości wykorzystania drobnoustrojów, komórek oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie

MODUŁOWE WIEDZY

W01 – zna budowę cząsteczek organicznych i nieorganicznych występujących w komórce

W02 - student opisuje budowę ultrastrukturalną organelli występujących w komórce roślinnej i zwierzęcej oraz rozumie funkcje poszczególnych organelli,

W03 - charakteryzuje podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe

W04 – zna możliwości wykorzystania komórek roślinnych i zwierzęcych w biotechnologii

KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K _U04 - stosuje podstawowe metody izolacji, preparatyki i analizy, komórek, organelli i związków biologicznych z użyciem aparatury

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii molekularnej

K_U08- sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - sprawnie posługuje się mikroskopem świetlnym i innym drobnym sprzętem laboratoryjnym,

U02 - potrafi przygotować preparaty mikroskopowe oraz prowadzi obserwacje wybarwionych organelli komórkowych i innych składników komórki

U03 – sporządza dokumentację rysunkową z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych i formułuje odpowiednie wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 - jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - wykazuje zainteresowanie biologią komórki oraz aktualizuje wiedzę z tej dziedziny

K02 - przejawia zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole,

K03 - jest odpowiedzialny za powierzone mikroskopy i inny sprzęt oraz dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osóbPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zdobycie elementarnych wiadomości dotyczących budowy i funkcji komórki z zakresu szkoły średniej oraz umiejętności mikroskopowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W01 - zna budowę i funkcje związków organicznych i nieorganicznych budujących organizmy żywe

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_W10 - opisuje możliwości wykorzystania drobnoustrojów, komórek oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie

MODUŁOWE WIEDZY

W01 – zna budowę cząsteczek organicznych i nieorganicznych występujących w komórce

W02 - student opisuje budowę ultrastrukturalną organelli występujących w komórce roślinnej i zwierzęcej oraz rozumie funkcje poszczególnych organelli,

W03 - charakteryzuje podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe

W04 – zna możliwości wykorzystania komórek roślinnych i zwierzęcych w biotechnologii

KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K _U04 - stosuje podstawowe metody izolacji, preparatyki i analizy, komórek, organelli i związków biologicznych z użyciem aparatury

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii molekularnej

K_U08- sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - sprawnie posługuje się mikroskopem świetlnym i innym drobnym sprzętem laboratoryjnym,

U02 - potrafi przygotować preparaty mikroskopowe oraz prowadzi obserwacje wybarwionych organelli komórkowych i innych składników komórki

U03 – sporządza dokumentację rysunkową z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych i formułuje odpowiednie wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 - jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - wykazuje zainteresowanie biologią komórki oraz aktualizuje wiedzę z tej dziedziny

K02 - przejawia zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole,

K03 - jest odpowiedzialny za powierzone mikroskopy i inny sprzęt oraz dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osóbPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zdobycie elementarnych wiadomości dotyczących budowy i funkcji komórki z zakresu szkoły średniej oraz umiejętności mikroskopowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W01 - zna budowę i funkcje związków organicznych i nieorganicznych budujących organizmy żywe

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_W10 - opisuje możliwości wykorzystania drobnoustrojów, komórek oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie

MODUŁOWE WIEDZY

W01 – zna budowę cząsteczek organicznych i nieorganicznych występujących w komórce

W02 - student opisuje budowę ultrastrukturalną organelli występujących w komórce roślinnej i zwierzęcej oraz rozumie funkcje poszczególnych organelli,

W03 - charakteryzuje podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe

W04 – zna możliwości wykorzystania komórek roślinnych i zwierzęcych w biotechnologii

KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K _U04 - stosuje podstawowe metody izolacji, preparatyki i analizy, komórek, organelli i związków biologicznych z użyciem aparatury

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii molekularnej

K_U08- sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - sprawnie posługuje się mikroskopem świetlnym i innym drobnym sprzętem laboratoryjnym,

U02 - potrafi przygotować preparaty mikroskopowe oraz prowadzi obserwacje wybarwionych organelli komórkowych i innych składników komórki

U03 – sporządza dokumentację rysunkową z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych i formułuje odpowiednie wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 - jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - wykazuje zainteresowanie biologią komórki oraz aktualizuje wiedzę z tej dziedziny

K02 - przejawia zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole,

K03 - jest odpowiedzialny za powierzone mikroskopy i inny sprzęt oraz dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osóbPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zdobycie elementarnych wiadomości dotyczących budowy i funkcji komórki z zakresu szkoły średniej oraz umiejętności mikroskopowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY

K_W01 - zna budowę i funkcje związków organicznych i nieorganicznych budujących organizmy żywe

K_W08 - objaśnia budowę i funkcje żywej materii na wszystkich poziomach organizacji

K_W10 - opisuje możliwości wykorzystania drobnoustrojów, komórek oraz organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich metabolitów w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie

MODUŁOWE WIEDZY

W01 – zna budowę cząsteczek organicznych i nieorganicznych występujących w komórce

W02 - student opisuje budowę ultrastrukturalną organelli występujących w komórce roślinnej i zwierzęcej oraz rozumie funkcje poszczególnych organelli,

W03 - charakteryzuje podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe

W04 – zna możliwości wykorzystania komórek roślinnych i zwierzęcych w biotechnologii

KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K _U04 - stosuje podstawowe metody izolacji, preparatyki i analizy, komórek, organelli i związków biologicznych z użyciem aparatury

K_U05 - posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą badawczą oraz wykorzystuje techniki i metody badawcze charakterystyczne dla biotechnologii i biologii molekularnej

K_U08- sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie (sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 - sprawnie posługuje się mikroskopem świetlnym i innym drobnym sprzętem laboratoryjnym,

U02 - potrafi przygotować preparaty mikroskopowe oraz prowadzi obserwacje wybarwionych organelli komórkowych i innych składników komórki

U03 – sporządza dokumentację rysunkową z przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych i formułuje odpowiednie wnioski

KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność systematycznej pracy dla realizacji określonych celów

K_K05 - jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - wykazuje zainteresowanie biologią komórki oraz aktualizuje wiedzę z tej dziedziny

K02 - przejawia zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole,

K03 - jest odpowiedzialny za powierzone mikroskopy i inny sprzęt oraz dba o zajmowane stanowisko pracy oraz bezpieczeństwo swoje i innych osóbPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zdobycie elementarnych wiadomości dotyczących budowy i funkcji komórki z zakresu szkoły średniej oraz umiejętności mikroskopowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.