Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt12PBZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii zwierząt
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych, Joanna Marć-Pieńkowska, Hanna Szymkowiak-Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W01 - rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz przedstawia możliwości ich wykorzystania w biotechnologii.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biotechnologii, umożliwiającą analizę zjawisk i procesów w nich wykorzystywanych w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_W07 - omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii.

K_U02 - posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii. K_U07 - korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania informacji z różnych źródeł, analizy i prezentacji danych. K_U08 - biegle wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych.

K_K01- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

K_K03 - potrafi krytycznie ocenić informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, szczególnie związane z biotechnologią

K_K05 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role.

K_K08 - jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny

naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego.

K_K09 - jest świadomy dylematów związanych z praktycznym

wykorzystaniem osiągnięć z zakresu biotechnologii w różnych dziedzinach działalności człowieka, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Efekty modułu

W01– wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z cytogenetyką zwierząt,

W02 – zna nowoczesne metody analityczne stosowane w badaniach z zakresu cytogenetyki zwierząt.

W03 – umie przedstawić możliwości zastosowania produktów inżynierii tkankowej, procesów klonowania i wspomaganego rozrodu w produkcji zwierzęcej.

U01 – potrafi dobrać podstawowe narzędzia i techniki stosowane w celu otrzymania zwierząt genetycznie modyfikowanych.

U02 – potrafi wykonać kariogram buhaja (knura, ogiera) i ocenić prawidłowość jego kariotypu.

U03 – umie wykorzystywać polsko- i obcojęzyczne piśmiennictwo oraz bazy danych w poszukiwaniach informacji naukowych związanych z obecnymi i przyszłościowymi biotechnologiami związanymi z rozrodem zwierząt.

K01 – jest świadomy perspektyw wykorzystania nowych technologii w hodowli zwierząt.

K02 – doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowania wyników oraz formułowania wniosków.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia komórki, fizjologia zwierząt, embriologia, immunologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Mateusz Buzała, Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W01 - rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz przedstawia możliwości ich wykorzystania w biotechnologii.

K_W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin biotechnologii, umożliwiającą analizę zjawisk i procesów w nich wykorzystywanych w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_W07 - omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii.

K_U02 - posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii. K_U07 - korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania informacji z różnych źródeł, analizy i prezentacji danych. K_U08 - biegle wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych.

K_K01- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

K_K03 - potrafi krytycznie ocenić informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, szczególnie związane z biotechnologią

K_K05 - przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role.

K_K08 - jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny

naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego.

K_K09 - jest świadomy dylematów związanych z praktycznym

wykorzystaniem osiągnięć z zakresu biotechnologii w różnych dziedzinach działalności człowieka, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Efekty modułu

W01– wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z cytogenetyką zwierząt,

W02 – zna nowoczesne metody analityczne stosowane w badaniach z zakresu cytogenetyki zwierząt.

W03 – umie przedstawić możliwości zastosowania produktów inżynierii tkankowej, procesów klonowania i wspomaganego rozrodu w produkcji zwierzęcej.

U01 – potrafi dobrać podstawowe narzędzia i techniki stosowane w celu otrzymania zwierząt genetycznie modyfikowanych.

U02 – potrafi wykonać kariogram buhaja (knura, ogiera) i ocenić prawidłowość jego kariotypu.

U03 – umie wykorzystywać polsko- i obcojęzyczne piśmiennictwo oraz bazy danych w poszukiwaniach informacji naukowych związanych z obecnymi i przyszłościowymi biotechnologiami związanymi z rozrodem zwierząt.

K01 – jest świadomy perspektyw wykorzystania nowych technologii w hodowli zwierząt.

K02 – doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowania wyników oraz formułowania wniosków.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia komórki, fizjologia zwierząt, embriologia, immunologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.