Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki fluorescencyjne w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23-wTFwB-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki fluorescencyjne w biotechnologii
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moraczewska
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - rozumie wybrane złożone zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz przedstawia możliwości ich wykorzystania w biotechnologii

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej


K_U1-stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02 - posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U05 - sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń́ oraz obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski


K_K01 - rozumie potrzebę̨ i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; potrafi inspirować́ i organizować́ proces uczenia się̨ innych

K_K04 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań́, szanuje pracę własną i innych, rozumie konieczność́ systematycznej pracy dla realizacji określonych celów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, enzymologia w zakresie nauczanym na studiach I st.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.