Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23Br-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wykazuje pogłębioną wiedzę na temat procesów biotechnologicznych służących produkcji roślinnej, charakteryzuje metody znakowania cząsteczek biologicznych i rozumie ich mechanizm

W02 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, umożliwiającą analizę procesów biotechnologicznych w oparciu o aktualny stan wiedzy

W03 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii roślin

U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii roślin

U02 – wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji z różnych źródeł (w tym elektronicznych)

U03 – umie zaplanować i wykonać zadania badawcze stosując techniki biotechnologiczne w celu zwiększenia wartości roślin

K01 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K02 – jest świadomy znaczenia biotechnologii roślin jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnegoPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ukończony kurs z fizjologii roślin oraz roślinnych kultur in vitro

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wykazuje pogłębioną wiedzę na temat procesów biotechnologicznych służących produkcji roślinnej, charakteryzuje metody znakowania cząsteczek biologicznych i rozumie ich mechanizm

W02 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, umożliwiającą analizę procesów biotechnologicznych w oparciu o aktualny stan wiedzy

W03 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii roślin

U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii roślin

U02 – wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji z różnych źródeł (w tym elektronicznych)

U03 – umie zaplanować i wykonać zadania badawcze stosując techniki biotechnologiczne w celu zwiększenia wartości roślin

K01 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K02 – jest świadomy znaczenia biotechnologii roślin jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnegoPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ukończony kurs z fizjologii roślin oraz roślinnych kultur in vitro

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wykazuje pogłębioną wiedzę na temat procesów biotechnologicznych służących produkcji roślinnej, charakteryzuje metody znakowania cząsteczek biologicznych i rozumie ich mechanizm

W02 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, umożliwiającą analizę procesów biotechnologicznych w oparciu o aktualny stan wiedzy

W03 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii roślin

U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii roślin

U02 – wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji z różnych źródeł (w tym elektronicznych)

U03 – umie zaplanować i wykonać zadania badawcze stosując techniki biotechnologiczne w celu zwiększenia wartości roślin

K01 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K02 – jest świadomy znaczenia biotechnologii roślin jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnegoPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ukończony kurs z fizjologii roślin oraz roślinnych kultur in vitro

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wykazuje pogłębioną wiedzę na temat procesów biotechnologicznych służących produkcji roślinnej, charakteryzuje metody znakowania cząsteczek biologicznych i rozumie ich mechanizm

W02 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii roślin, umożliwiającą analizę procesów biotechnologicznych w oparciu o aktualny stan wiedzy

W03 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii roślin

U01 – stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii roślin

U02 – wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji z różnych źródeł (w tym elektronicznych)

U03 – umie zaplanować i wykonać zadania badawcze stosując techniki biotechnologiczne w celu zwiększenia wartości roślin

K01 – rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K02 – jest świadomy znaczenia biotechnologii roślin jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnegoPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ukończony kurs z fizjologii roślin oraz roślinnych kultur in vitro

Bilans pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30 godz. (1 ECTS),

- udział w laboratoriach: 15 godz. (0,5 ECTS),

- konsultacje: 5 godz. (0,2 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 52 godzin, co odpowiada 1,8 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń, projektów: 13 godz. (0,45 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.(0,5 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia wykładów: 7 godz. (0,25 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 35 godzin, co odpowiada 1,2 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.