Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23H-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W06 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów.

K_W09 – omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych.

K_W19- definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_U13 - wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach aktualnych informacji naukowych.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.


Efekty modułowe

W01 - opisuje budowę tkanek i narządów.

W02 - charakteryzuje funkcjonowanie tkanek narządów zwierząt kręgowych.

W03 - interpretuje powiązanie budowy z funkcjonowaniem narządów i organów.

U01 - rozróżnia podstawowe typy tkanek,

U02 - potrafi formułować wnioski dotyczące powiązań budowy i funkcji poszczególnych układów występujących w organizmie zwierzęcym i ludzkim.

K01 - rozumie znaczenie podstaw wiedzy w zrozumieniu wielu procesów życiowych w aspekcie procesów biotechnologicznych.

K02 - wykazuje zainteresowanie w aktualizowaniu wiedzy z zakresu histologii ogólnej i szczegółowej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji komórek oraz tkanek zwierzęcych z zakresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W06 - opisuje podstawowe przemiany metaboliczne zachodzące na różnych poziomach organizacji życia oraz powiązania pomiędzy metabolizmem i środowiskiem życia organizmów.

K_W09 – omawia podstawowe aspekty budowy oraz fizjologii organizmów żywych.

K_W19- definiuje podstawowe zagrożenia środowiska, opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na organizmy żywe oraz objaśnia mechanizmy szkodliwego ich działania.

K_U13 - wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach aktualnych informacji naukowych.

K_K01 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.


Efekty modułowe

W01 - opisuje budowę tkanek i narządów.

W02 - charakteryzuje funkcjonowanie tkanek narządów zwierząt kręgowych.

W03 - interpretuje powiązanie budowy z funkcjonowaniem narządów i organów.

U01 - rozróżnia podstawowe typy tkanek,

U02 - potrafi formułować wnioski dotyczące powiązań budowy i funkcji poszczególnych układów występujących w organizmie zwierzęcym i ludzkim.

K01 - rozumie znaczenie podstaw wiedzy w zrozumieniu wielu procesów życiowych w aspekcie procesów biotechnologicznych.

K02 - wykazuje zainteresowanie w aktualizowaniu wiedzy z zakresu histologii ogólnej i szczegółowej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji komórek oraz tkanek zwierzęcych z zakresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Krumrych
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Krumrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.