Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy specjalistyczny angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23JoS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny angielski
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ożgo
Prowadzący grup: Małgorzata Ożgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 Student wykazuje znajomość struktur języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w formie pisemnej i ustnej, zwłaszcza w sytuacjach formalnych

W02 Posiada znajomość słownictwa specjalistycznego w języku angielskim w obrębie studiowanego kierunku i specjalności

Umiejętności:

U01 Potrafi zrozumieć teksty pisane i mówione z zakresu studiowanego kierunku oraz teksty o charakterze ogólno akademickim

U02 Potrafi przygotować różne opracowania pisemne, np. rozbudowany tekst informacyjny i plakat z zakresu studiowanego kierunku i specjalności.

U03 Potrafi zaprezentować swoją pracę dyplomową w języku angielskim przy użyciu właściwych form językowych

U04 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy.

Kompetencje

K01 Sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych

K02 Rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania znajomości języka angielskiego


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Język angielski na poziomie B1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.